Apakah Simpanan Tetap? Bagaimana Simpanan Tetap Berfungsi?

Apakah Simpanan Tetap? Bagaimana Simpanan Tetap Berfungsi?

Simpanan tetap, atau lebih dikenali sebagai “FD” (untuk fixed deposit) di Malaysia, ialah sejenis simpanan di bank atau akaun pelaburan yang menjanjikan pelabur satu kadar faedah yang tetap. Sebagai balasan, pelabur bersetuju untuk tidak mengeluarkan dananya dalam jangka masa yang ditetapkan.

simpanan tetap di malaysia 1

Dalam pelaburan simpanan tetap, faedah hanya akan dibayar pada penghujung tempoh pelaburan. Ini berlainan dengan akaun simpanan biasa di mana faedah dikira setiap hari dan selalunya dibayar di hujung setiap bulan. Oleh kerana tempoh dan kadar faedah sudah ditetapkan, anda mudah mengira jumlah faedah yang bakal diperolehi pada hujung tempoh pelaburan simpanan tetap.

Advertisement

Bagaimana simpanan tetap berfungsi

Anda dibenarkan membuat penunaian awal sebelum tarikh matang sijil akaun simpanan tetap tetapi pembayaran faedah akan dikurangkan dan diselaraskan menurut terma-terma dan syarat-syarat akaun simpanan tetap.

Tempoh simpanan tetap berbeza dari 1 bulan sehingga 5 tahun.

Get Infographics, Articles and More Direct to your Inbox!

Thanks

 

Apabila anda melabur dalam pelaburan simpanan tetap, anda selalunya dikemukakan dengan tempoh berbeza atau opsyen jangka masa berbeza seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan 1 tahun dan sebagainya.

Setiap tempoh atau jangka masa memberi kadar faedah yang berbeza. Anggapkan Bank Rakyat menawarkan kadar faedah simpanan tetap seperti di jadual berikut:

Tempoh/Jangka Masa
Kadar Faedah (% p.a.)
1 bulan
3.00
2 bulan
3.00
3 bulan
3.05
6 bulan
3.10
12 bulan
3.15

Ini bermakna jika anda pilih untuk melabur dalam simpanan tetap dengan tempoh 3 bulan, anda akan mendapat kadar faedah 3.05% setahun pada hujung tempoh 3 bulan tersebut.

Jika anda melabur RM10,000 untuk jangka masa 12 bulan, dengan kadar faedah 3.15%, anda akan dapat pulangan sebanyak RM319.59 di penghujung tempoh pelaburan.

Kadar faedah juga menjadi lebih tinggi sekiranya anda melabur amaun yang tinggi, seperti RM10,000. Jika anda ingin pulangan yang tinggi, anda perlu sentiasa mencari promosi simpanan tetap yang ditawarkan oleh bank-bank di Malaysia. Kadang-kadang, kadar faedah setinggi 4.00% bagi tempoh 12 bulan. Sekiranya, simpanan tetap anda sudah tamat tempohnya, anda boleh pindahkan wang anda ke simpanan tetap yang menawarkan kadar faedah yang lebig tinggi.

Ingin mengetahui bank mana yang menawarkan kadar faedah simpanan tetap yang tertinggi? Bandingkan simpanan tetap di Malaysia dan pilih kadar faedah yang paling tinggi.

Leave your comment