Kira ansuran bulanan serta merta!

RM

tahun

Kira
Kadar Keuntungan: 6.50% tahunan
Jumlah keuntungan perlu dibayar: RM 5,850
Bayaran Bulanan: RM 996
Jumlah pinjaman perlu dibayar: RM 35,850

Ciri-ciri Produk

Sehingga 2 hari bekerja

Tempoh Kelulusan

RM 10,000

Jumlah Pinjaman Minimum

RM 200,000

Pinjaman Maksimum

Ciri-ciri Lain Produk

 • Kadar Keuntungan
  Kadar tetap pada 6.50% setahun
 • Penyatuan Hutang
  Tidak dibenarkan
 • Tempoh Pinjaman Minimum
  2 tahun
 • Tempoh Pinjaman Maksimum
  10 tahun
  Mohon
  BSN MyRinggit-i PRIMA Pembiayaan Peribadi
  Mohon