Pembiayaan Peribadi Islam Terbaik

Banding. Mohon. Mencapai matlamat anda.

Banding Dan Pohon Untuk Pinjaman Peribadi Islamik Terbaik Di Malaysia - iMoney.my

We found 29 Personal Loan(s) for you!

Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 150,000
Jumlah Keseluruhan
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 150,000
Jumlah Keseluruhan
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 100,000
Jumlah Keseluruhan
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 200,000
Jumlah Keseluruhan

Money for Merdeka 2.0

Mohon dan Menangi Hadiah Hebat*

Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 200,000
Jumlah Keseluruhan
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 200,000
Jumlah Keseluruhan
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 400,000
Jumlah Keseluruhan
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 200,000
Jumlah Keseluruhan
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 150,000
Jumlah Keseluruhan
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 300,000
Jumlah Keseluruhan
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 100,000
Jumlah Keseluruhan
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 200,000
Jumlah Keseluruhan
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 200,000
Jumlah Keseluruhan
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 150,000
Jumlah Keseluruhan
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 150,000
Jumlah Keseluruhan
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 150,000
Jumlah Keseluruhan

Promo Flash Eksklusif iMoney: Dapatkan RM108 kredit eWallet Touch 'n Go selepas permohonan diluluskan. Berpeluang untuk memenangi MacBook Air atau Apple AirPods!

Nikmati kelulusan pantas dalam 10 minit

Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 150,000
Jumlah Keseluruhan
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 250,000
Jumlah Keseluruhan
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 400,000
Jumlah Keseluruhan
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 150,000
Jumlah Keseluruhan
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 100,000
Jumlah Keseluruhan
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 100,000
Jumlah Keseluruhan
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 150,000
Jumlah Keseluruhan
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 300,000
Jumlah Keseluruhan
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 1,000,000
Jumlah Keseluruhan
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 400,000
Jumlah Keseluruhan
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 250,000
Jumlah Keseluruhan
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 300,000
Jumlah Keseluruhan
 • Tempoh Kelulusan
  Sehingga 1 hari bekerja
  Tempoh Pembiayaan Minimum
  2 years
  Tempoh Pembiayaan Maksimum
  10 years
 • Kelayakan Pekerjaan
  Pekerja tetap, Bergaji, Bekerja Sendiri
  Syarat Umur
  21-60 tahun
  Gaji Minimum Bulanan
  RM 3,500
  Maklumat lanjut tentang produk ini >
Anda Bayar
/mth
Kadar Keuntungan
% p.a.
Pembiayaan Maksimum
RM 100,000
Jumlah Keseluruhan

Kategori Semua Pinjaman Peribadi lain

Anda ingin maklumat lebih lanjut? Ejen khidmat pelanggan kami sedia membantu!

Cara membuat permohonan dalam talian untuk pembiayaan peribadi

Step 1 Image

Langkah 1

Gunakan kalkulator kami untuk mencari pembiayaan peribadi paling sesuai untuk anda.

Step 2 Image

Langkah 2

Pilih produk yang memenuhi keperluan anda dan klik butang Mohon.

Step 3 Image

Langkah 3

Sila isi borang pemohonan dengan butiran anda. Wakil dari iMoney ataupun dari bank akan menghubungi anda untuk memproses permohonan anda.

Soalan Lazim Pembiayaan Peribadi Malaysia - Soalan Lazim

Sama ada anda ingin membeli perabot baru, membiayai perkahwinan atau bulan madu anda mahupun untuk menyelesaikan hutang, pinjaman peribadi mungkin menjadi jawapan kepada keperluan tunai jangka pendek anda.

Pembiayaan peribadi amat berguna bagi mereka yang memerlukan sejumlah wang tunai dengan segera, sama ada untuk pembelian tiket besar atau sebagai bantuan untuk mengharungi kekangan kewangan jangka masa pendek.

 • Bagi pinjaman konvensional, kadar faedah dikenakan terhadap peminjam oleh bank. Manakala bagi pembiayaan Islam pula, keuntungan diperoleh daripada kadar penjualan (iaitu barangan yang dibiayai itu dikira sebagai jualan) yang juga mengharamkan Riba atau faedah.

  Pihak bank hanya dibenarkan untuk mengenakan “kadar keuntungan” dan bukan “kadar faedah”, begini:

  1. Apabila anda memohon pembiayaan Islam, anda sebenarnya meminta pihak bank membeli barang yang sama dengan apa yang anda akan beli menggunakan wang yang ingin anda pinjam.
  2. Barang ini kemudiannya dijual semula kepada anda pada harga yang dinaikkan.
  3. Anda pula dikehendaki untuk membayar balik dalam bentuk ansuran atau skema sewa-untuk-dimiliki. Amaun yang dibayar di atas jumlah pinjaman dipanggil “kadar keuntungan”.

  Langkah-langkah ini mematuhi prinsip Murabahah, di mana pembiayaan yang diberi kepada pengguna adalah berdasarkan keuntungan yang telah ditetapkan dari awal dan bukan kadar faedah.

 • Anda membayar “kadar keuntungan” dan bukan “interest rate”.

  Seperti yang disebut di atas, salah satu perbezaan utama pinjaman konvensional dengan pembiayaan Islam ialah keuntungan bank. Bagi pinjaman konvensional, bank mendapat keuntungan daripada “kadar faedah” yang dikenakan pada jumlah pinjaman. Manakala bagi pembiayaan Islam pula, pihak bank menjadi wakil untuk membeli aset yang ingin anda miliki dan kemudian menjual semula kepada anda pada harga yang dinaikkan. Disebabkan harga yang dinaikkan itu telah ditetapkan dari awal lagi, bayaran bulanan ini tetap dah dipanggil “kadar keuntungan” dan bukan “kadar faedah”.

  Kadar keuntungan ini mengikut prinsip perbankan Islam yang melarang mengenakan sebarang Riba atau faedah terhadap pengguna.

  Tiada yuran penyelesaian awal.

  “Penyelesaian awal” ialah membayar jumlah pinjaman sepenuhnya sebelum tamat tempoh yang di persetujui. Bagi pinjaman peribadi konvensional, yuran penyelesaian awal (biasanya 1%-3%) akan dikenakan apabila hutang pinjaman dilangsaikan. Sebaliknya, pembiayaan Islam akan memberi rebat (atau Ibra’) jika pembiayaan anda dilangsaikan lebih awal dari tempoh yang di persetujui.

 • Caj bayaran lewat yang rendah

  Disebabkan prinsip Syariah melarang faedah kompaun, caj bayaran lewat adalah lebih rendah dalam pembiayaan Islam. Ini bermakna jika anda lewat melangsaikan hutang, faedah tidak akan di kompaun seperti pinjaman peribadi konvensional.

  Tambahan pula, konsep Ta’widh juga hanya membenarkan bank-bank Islam untuk mengenakan caj bayaran lewat tidak lebih dari 1% setahun sahaja.

  Rebat untuk penyelesaian awal

  “Penyelesaian awal” ialah membayar jumlah pinjaman sepenuhnya sebelum tamat tempoh yang di persetujui. Bagi pinjaman peribadi konvensional, yuran penyelesaian awal (biasanya 1%-3%) akan dikenakan apabila hutang pinjaman dilangsaikan. Sebaliknya, pembiayaan Islam akan memberi rebat (atau Ibra’) jika pembiayaan anda dilangsaikan lebih awal dari tempoh yang di persetujui.

 • Syarat-syarat kelayakannya adalah hampir sama dengan pinjaman peribadi konvensional walaupun mungkin berbeza mengikut bank dan produk. Antaranya:

  • Warganegara Malaysia tanpa mengira agama
  • Umur Minima sekurang-kurangnya 18 hingga 25 tahun
  • Umur Maksima tidak lebih 58 hingga 65 tahun
  • Pendapatan Bulanan Minima dalam lingkungan RM1,500 hingga RM5,000
  • Penjamin atau cagaran tidak diperlukan, bergantung pada bank

  Gunakan kalkulator pembiayaan peribadi kami untuk mencari pembiayaan Islam yang paling sesuai dengan keperluan dan kelayakan anda.

 • Murabahah – Merujuk kepada persetujuan oleh pembeli dan penjual di mana kos sesuatu aset dan harga yang dinaikkan telah di persetujui oleh kedua pihak terlebih dahulu. Bagi pembiayaan Islam, peminjam perlu membayar balik suatu kadar tetap setiap bulan (termasuk harga yang dinaikkan) kepada bank. Sebaliknya, pinjaman peribadi konvensional akan mengenakan kadar faedah. Dalam erti kata lain, harga yang dinaikkan itu menggantikan kadar faedah (Riba) yang dilarang dalam perbankan Islam.

  Riba – Perkataan dari bahasa Arab yang bermaksud “tambahan”, dan dari sudut perbankan Islam pula bermaksud “faedah” atau “bunga”. Riba adalah dilarang dalam perbankan Islam bagi memastikan pertukaran ekuiti antara pemberi pinjaman dan peminjam adalah adil.

  Tawarruq – Merujuk kepada transaksi pembiayaan di mana pembeli yang memerlukan aliran tunai membeli komoditi daripada penjual pada harga yang lebih tinggi berasaskan pembayaran tangguh. Kemudian, komoditi tersebut dijual kepada pihak ketiga secara tunai.

  Jika anda berminat untuk ketahui lebih lanjut mengenai pembiayaan Islam, sila berkunjung ke Pusat Pembelajaran kami.