Kira ansuran bulanan serta merta!

RM

tahun

Kira
Kadar Keuntungan: 3.69% tahunan
Jumlah keuntungan perlu dibayar: RM 3,690
Bayaran Bulanan: RM 2,237
Jumlah pinjaman perlu dibayar: RM 53,690

Ciri-ciri Produk

Sehingga 1 hari bekerja (Kelulusan TAT subjek pada pinjaman baru (tiada tindihan)

Tempoh Kelulusan

RM 50,000

Jumlah Pinjaman Minimum

RM 250,000

Pinjaman Maksimum

Ciri-ciri Lain Produk

 • Kadar Keuntungan
  Kadar tetap 3.69% – 4.00% setahun
 • Penyatuan Hutang
  Pinjaman bertindih
 • Tempoh Pinjaman Minimum
  2 tahun
 • Tempoh Pinjaman Maksimum
  10 tahun
  Mohon