Kira ansuran bulanan serta merta!

RM

tahun

Kira
Kadar Keuntungan: 12.00% tahunan
Jumlah keuntungan perlu dibayar: RM 600
Bayaran Bulanan: RM 467
Jumlah pinjaman perlu dibayar: RM 5,600

Ciri-ciri Produk

Sehingga 2 hari bekerja

Tempoh Kelulusan

RM 5,000

Jumlah Pinjaman Minimum

RM 250,000

Pinjaman Maksimum

Ciri-ciri Lain Produk

 • Kadar Keuntungan
  Kadar tetap sebanyak 12% setahun
 • Penyatuan Hutang
  Tidak dibenarkan
 • Tempoh Pinjaman Minimum
  1 tahun
 • Tempoh Pinjaman Maksimum
  5 tahun
  Mohon
  Hong Leong Islamic Pembiayaan Peribadi-i
  Mohon