Kira ansuran bulanan serta merta!

RM

tahun

Kira
Kadar Keuntungan: 5.00% tahunan
Jumlah keuntungan perlu dibayar: RM 750
Bayaran Bulanan: RM 160
Jumlah pinjaman perlu dibayar: RM 5,750

Ciri-ciri Produk

Sehingga 5 hari bekerja

Tempoh Kelulusan

RM 5,000

Jumlah Pinjaman Minimum

RM 100,000

Pinjaman Maksimum

Ciri-ciri Lain Produk

 • Kadar Keuntungan
  Kadar tetap sebanyak 5% setahun
 • Penyatuan Hutang
  Tidak dibenarkan
 • Tempoh Pinjaman Minimum
  3 tahun
 • Tempoh Pinjaman Maksimum
  10 tahun
  Mohon
  RHB Islamic Bank Pembiayaan Peribadi Pesara-i
  Mohon