Perkara Asas Dalam Perjanjian Sewa-Beli

Anda mungkin telah melihat banyak istilah perjanjian sewa-beli. Berikutnya kami sediakan senarai istilah atau perkara asas dalam perjanjian sewa-beli.

 • Persediaan. Dokumen asas yang anda perlu sediakan sebelum memasukki perjanjian sewa-beli termasuklah dokumen pendapatan terakhir, kad pengenalan, penyata bank dan dokumen berkenaan kereta tersebut (bergantung sama ada kereta itu baru atau terpakai).
 • Perjanjian. Perjanjiaan sewa-beli harus bertulis dan mematuhi syarat-syarat yang digariskan dalam Akta Sewa-Beli. Jika tidak, perjanjian ini dikira batal.
 • Penjamin. Sebagai sandaran kepada permohonan anda, bank mungkin meminta anda menamakan seorang perjamin. Penjamin ialah seorang yang menjamin perjanjian sewa-beli anda sekirannya anda gagal memenuhi komitmen anda.
 • Pendahuluan. Biasanya, wang pendahuluan sebanyak 10% dari nilai tunai kenderaan diperlukan. Ingatlah bahawa sesetengah bank memerlukan peratusan yang lebih tinggi.
 • Margin kewangan. Dalam pembiayaan sewa-beli, anda selalunya boleh dapat pembiayaan sehingga 90% (dari nilai kereta) dari bank.
 • Kadar faedah. Kadar faedah pembiayaan sewa-beli anda berbeza bergantung kepada rundingan anda dengan bank. Biasanya, kadar faedah boleh jadi tetap (rata) atau boleh-ubah. Kadar faedah tetap atau rata memberikan kepastian, namun begitu ianya selalunya lebih tinggi dari kadar boleh-ubah. Sebaliknya, kadar faedah boleh-ubah berubah-ubah mengikut kadar pinjaman asas (BLR) bank, dan dikira berdasarkan baki belum jelas perjanjian sewa-beli anda.
 • Insurans kereta. Di Malaysia, anda perlu pastikan kereta anda diinsurankan, dan insuran kereta anda dikemaskini / perbaharui setiap tahun. Ini biasanya adalah satu syarat dalam kontrak sewa-beli anda.
 • Pembayaran. Terdapat yuran penalti untuk pembayaran lewat atas pembiayaan sewa-beli anda. Sekiranya terdapat kegagalan membuat pembayaran, kereta anda boleh ditarik oleh bank.

Proses perjanjian sewa-beli

Tugas dan tanggungjawab anda dalam perjanjian sewa-beli

Di bawah perjanjian sewa-beli, tanggungjawab utama anda ialah mematuhi perjanjian tersebut. Perkara yang perlu diawasi ialah:

 • Membayar ansurannya sekali dengan faedah yang dipersetujui kepada pembiaya pada masanya.
 • Memegang tidak bermaksud memilikki, jadi ingatlah supaya tidak menyingkir atau menjual mana-mana bahagian kenderaan sampai anda telah menjelaskan semua hutang yang terdapat pada perjanjian sewa-beli tersebut.
 • Simpan satu salinan perjanjian, segala resit dan dokumen di tempat selamat.

Leave your comment