Tip Mengurus Penggunaan Kad Kredit

by
Tags:

1. Elakkan pembayaran yuran berlebihan
Bayar bil kad kredit anda sebelum tarikh akhir bagi mengelak caj pembayaran lewat. Dan jika mampu, bayar sepenuhnya baki yang tertunggak untuk mengelakkan sebarang caj faedah.

2. Elakkan pendahuluan tunai
Keluarkan wang tunai dengan kad kredit anda hanya sebagai langkah terakhir, demi mengelakkan caj-caj faedah.

3. Hadkan kad anda
Mohon apa yang diperlukan saja untuk mengelakkan bayaran tambahan cukai kerajaan.

4. Fikirkan alternatif selain kad kredit
Kad debit merupakan alternatif terbaik bagi mengelakkan yuran serta caj-caj yang berlebihan.

Get free weekly money tips!

*Free of charge. Unsubscribe anytime.
newsletter image