PRS (Bahagian 1): Skim Persaraan Swasta di Malaysia – Apa Itu?

by
Tags:

Jika anda mengikuti perkembangan berita di Malaysia, boleh jadi anda telah ketemu dengan istilah PRS. Tapi jika belum atau masih ada soalan, kami akan jelaskan mengenainya dengan siri artikel kami.

Dalam siri PRS, kami akan terangkan tentang perkara asas, risiko, manfaat, opsyen dan lain-lain lagi supaya anda boleh buat keputusan sama ada PRS sesuai atau tidak untuk anda.

Apakah dia PRS?

PRS mewakili Private Retirement Schemes atau Skim Persaraan Swasta. Pada dasarnya PRS menyediakan dana untuk individu melabur dengan tujuan mencarum terhadap pencen. Seperti KWSP, ia juga membenarkan majikan membuat sumbangan. Namun, penyertaan dalam PRS adalah sukarela dan memberi lebih kefleksibelan dan opsyen pelaburan.

Bagaimana ia berfungsi?

PRS

Pastilah PRS bukan seringkas di atas, tapi itu kita boleh terangkan kemudian. Selanjutnya dalam siri ini, kami akan terangkan tentang risiko, manfaat, opsyen dan istilah-istilah penting.

Get free weekly money tips!

*Free of charge. Unsubscribe anytime.
newsletter image