Jenis-Jenis Insurans Kereta Di Malaysia

Di Malaysia, mempunyai kenderaan untuk bawa kita ke sana kemari adalah penting dalam kehidupan.  Di kala kita seronok pilih kenderaan untuk dimilikki, pilih insurans kereta juga sama pentingnya.  Mengetahui mengenai pelbagai insurans kereta yang ditawarkan dan perlindungan yang diberikan adalah perkara asas dalam melindungi kepentingan kita dalam jangka masa panjang.

Pada dasarnya, ada tiga jenis insurans kereta di Malaysia, bermula dari yang paling asas kepada yang memberi jaminan insurans lengkap kepada pemandu.

Perlindungan Pihak Ketiga

Dalam dunia insurans, pihak pertama ialah anda (iaitu pemandu), pihak kedua ialah syarikat insurans dan pihak ketiga pada asasnya ialah semua orang lain.  Perlindungan Pihak Ketiga  memberi perlindungan kepada anda  terhadap kecederaan atau kematian orang lain, serta kerugian atau kerosakan ke atas harta benda pihak ketiga yang disebabkan oleh kenderaan anda.

Advertisement

Pada asasnya, Perlindungan Pihak Ketiga memberikan tahap perlindungan minimum kepada anda dalam kes kemalangan. Dengan Perlindungan Pihak Ketiga, anda tak dapat buat tuntutan ke atas sebarang kerosakan pada kenderaan anda. Oleh itu, polisi jenis ini ditawarkan pada premium yang lebih rendah berbanding dengan Perlindungan Komprehensif (lihat di bawah). Insurans Pihak Ketiga ialah tahap perlindungan minimum seseorang pemandu perlu ada untuk perbaharui cukai jalan dan memandu dengan sah di jalan raya.

Orang yang selalunya mendapatkan Perlindungan Pihak Ketiga adalah mereka yang mempunyai kereta yang lama atau tidak lagi berada di bawah perjanjian pembiayaan (contohnya sewa-beli).  Walaupun  Perlindungan Pihak Ketiga harganya lebih murah, kereta lama lebih cenderung mengalami kemalangan, yang bermakna ia mungkin akan makan belanja  yang lebih banyak dalam jangka masa panjang.

Proses mendapatkan Insurans Pihak Ketiga adalah lebih sulit sedikit kerana kebanyakan syarikat insurans lebih gemar menguruskan Perlindungan Komprehensif. Ini sebahagiannya kerana peningkatan dalam kemalangan jalan raya dan kos tuntutan sejak akhir-akhir ini, yang menjadikan Perlindungan Pihak Ketiga tak berapa menguntungkan kepada syarikat insurans.  Selain itu, agak sukar untuk menganggar nilai kereta lama, yang mana ianya perlu dalam pengiraan premium insurans.

Bagi mereka yang membuat petimbangan nak dapatkan Insurans Pihak Ketiga, kemungkinan terdapatnya “premium tambahan” yang perlu ditanggung oleh pemandu.  Premium tambahan adalah jumlah tambahan yang ditambah kepada premium insurans untuk menunjukkan risiko yang meningkat.  Sesetengah syarikat insurans memerlukan pemandu membeli lain-lain bentuk perlindungan insurans (seperti Insurans Kemalangan Peribadi) untuk mendapatkan Polisi Pihak Ketiga.  Untuk tingkatkan peluang anda mendapat Perlindungan Pihak Ketiga,  anda dinasihatkan berada di bawah satu syarikat insurans untuk kedua-dua perlindungan motor dan tidak motor, dan mengekalkan rekod langganan yang baik dalam semua akaun.

Perlindungan Pihak Ketiga bagi Kebakaran dan Kecurian

Polisi Perlindungan Pihak Ketiga bagi Kebakaran dan Kecurian adalah lebih mampu diperolehi dari Perlindungan Komprehensif, tapi ia lebih mahal dari Perlindungan Pihak Ketiga.

Pada asasnya polisi ini melindungi anda (pemandu) dari tuntutan pihak ketiga, sama ada kecederaan tubuh badan atau kematian, kerugian harta benda pihak ketiga atau kerosakan yang disebabkan oleh kenderaan anda.  Ini adalah sama dengan Perlindungan Pihak Ketiga, tetapi mempunyai perlindungan tambahan untuk kerosakan akibat kebakaran dan kecurian kenderaan anda.

Selalunya, dalam Perlindungan Pihak Ketiga, Kebakaran dan Kecurian,  jumlah yang diinsurankan untuk kerosakan pihak ketiga adalah tinggi (kadang-kadang tidak terhad), tetapi jumlah diinsurankan untuk kebakaran dan kecurian adalah lebih rendah.

Perlindungan Komprehensif

Pakej Insurans Kereta  Komprehensif meliputi  bidang perlindungan yang lebih luas, terutamanya kepada pihak petama dan ketiga (pihak pertama ialah anda, iaitu pemandu, manakala pihak ketiga adalah semua orang lain).  Dengan Perlindungan Komprehensif, anda akan nikmati perlindungan yang sama seperti  polisi Pihak Ketiga, Kebakaran dan Kecurian, tapi dengan adanya perlindungan tambahan ke atas kenderaaan anda sendiri (iaitu tidak terhad kepada kebakaran dan kecurian).

Dalam industri insurans kereta, amalan standard dalam tuntutan kecurian kenderaan atau kerugian keseluruhan adalah untuk membayar ganti rugi kepada pemegang polisi pada nilai pasaran kenderaan semasa kerugian (atau kerosakan) berlaku atau sejumlah yang dipersetujui dalam polisi, yang mana lebih rendah. Sesetengah syarikat insurans akan bayar balik kepada pemegang polisi  atas nilai kereta yang telah dipersetujui sebelumya dalam perjanjian dengan pemegang polisi, tidak pada harga pasaran atau harga jualan semula.

Namun begitu harus diingat bahawa bukan semua orang  boleh mendapatkan Perlindungan Kemprehensif kerana polisi ini selalunya hanya ditawarkan kepada kenderaan yang tidak melepasi umur tertentu.  Pada umumnya anda dinasihatkan mendapat Perlindungan Komprehensif sekiranya anda memilikki kereta yang agak mahal, kerana lebih tinggi nilai kereta anda, lebih penting pakej polisi ini kepada pemandunya.

Perhatikan bahawa dalam ketiga-tiga pakej insurans di atas, tiada satupun yang memberikan perlindungan terhadap  kecederaan atau kematian atas pemandu atau penumpang pemegang polisi.

Ringkasan jenis-jenis insurans kereta di Malaysia

Leave your comment