Bajet Malaysia 2013 [Infografik]

Bajet Malaysia 2013 telah dibentangkan semalam, penuh dengan hadiah dan insentif. Pengulas pasaran nampaknya bersetuju bahawa Bajet 2013 akan memberi manfaat kepada berjuta isi rumah, di samping mengekalkan negara di landasan pertumbuhan ekonomi mampan.

Bajet 2013 diberi tema “Memakmur Negara, Mensejahtera Rakyat: Sebuah Janji
Ditepati” dan menumpukan fokus kepada lima bidang utama, iaitu aktiviti pelaburan, pendidikan, inovasi, perkhidmatan awam dan kesejahteraan rakyat.

Banyak golongan akan mendapat manfaat terus dari Bajet 2013. Pelajar dan golongan muda akan menikmati insentif dan rebat atas pembelian telefon pintar baru. Usahawan muda dan baru akan mendapat bantuan dari dana yang baru ditubuhkan untuk menggalakkan lebih banyak lagi usaha dijalankan.

Kami rasa lebih baik kita sama-sama selami Bajet 2013 dan paparkan beberapa perkara utama yang akan memberi kesan yang ketara kepada kita semua:

Leave your comment