Bagaimana Nak Pilih Polisi Kemalangan Peribadi Yang Sesuai?

by
Tags:

Insurans kemalangan peribadi berbanding dengan polisi insurans lain adalah berbeza dari segi syarat-syaratnya. Berbanding dengan insurans nyawa, insurans kemalangan peribadi tak akan bayar ganti rugi akibat penyakit dan kematian oleh sebab-sebab semulajadi. Kebanyakan polisi kemalangan peribadi tidak melindungi orang yang boleh dikatakan jahil dan mereka yang sengaja mendedahkan diri kepada bahaya. Walau bagaimanapun nilai perlindungan lebih tinggi dari polisi umum kerana liputan perlindungannya adalah lebih ketat.

Perkara yang perlu difikirkan sebelum memilih polisi kemalangan peribadi

Memilih pelan kemalangan peribadi yang sesuai adalah penting jika anda mempunyai keperluan tertentu. Ini bermakna anda perlu lihat beberapa faktor dan membandingkan pelan-pelan yang berbeza. Berikut adalah senarai perkara yang anda perlu amati dalam membuat pemilihan:

  • Liputan. Adakah liputannya mencukupi buat anda dan keluarga anda? Anda perlu faham skop liputan dan jenis liputan pelan tersebut. Contohnya, anda mungkin mahukan polisi yang memberi anda manfaat hospital dan merangkumi belanja perubatan. Selain itu, fikirkan juga tentang ganti rugi atas ketidakupayaan sementara atau kekal akibat kemalangan. Sesetengah polisi meliputi belanja perubatan semasa dan setengah polisi pula memberi kelebihan liputan atas kos perubatan pasca-kemalangan.
  • Pengecualian. Fasal pengecualian kemalangan peribadi sangat penting dibaca secara halus. Kegagalan memahami polisi boleh mengakibatkan pertikaian yang tak diingini dan tuntutan ditolak. Lain syarikat insurans lain pula fasal pengecualiannya. Contohnya, kebanyakan insurans kemalangan peribadi mengecualikan perlindungan terhadap penyakit, kecederaan diri sendiri yang disengajakan, sukan berbahaya dan lain-lain aktiviti haram. Jika anda faham had setiap pelan, lebih senang anda buat pilihan.
  • Manfaat. Untuk mendapatkan pelan kemalangan peribadi yang sesuai, anda perlu tahu jumlah ganti rugi yang syarikat insurans akan bayar kepada anda. Lihat bahawa setiap jenis kecederaan mempunyai jumlah ganti rugi yang berbeza. Pelan manfaat juga berbeza di antara syarikat insurans. Sesetengah syarikat menawarkan 100% jumlah diinsurankan atas kecederaan tertentu, manakala sesetengah yang lain hanya menawarkan 50%. Jumlah diinsurankan bermaksud jumlah maksimum syarikat insurans akan bayar dari segi ganti rugi apabila kemalangan berlaku.
  • Benefisiari. Sekiranya kematian berlaku pada diri anda, orang yang anda telah namakan sebagai benefisiari akan menerima ganti rugi dari perlindungan insurans anda. Anda dinasihatkan menamakan seseorang dan memastikan ia tahu mengenainya. Untuk tujuan ini, anda dikehendakki memenuhi borang penamaan. Jika tiada penamaan dibuat, ia akan mengambil proses yang lebih lama untuk syarikat membayar ganti rugi. Ini kerana perlunya mendapatkan probet dan surat kuasa mentadbir dari mahkamah untuk menguruskan wang dari polisi. Jika anda seorang pemegang polisi berugama Islam, wang polisi anda akan dibahagikan mengikut undang-undang syariah.

Ada beberapa faktor penting yang perlu anda pertimbangkan sebelum mengambil perlindungan kemalangan peribadi. Untuk ketahui lebih lanjut tentang tajuk ini, sila lihat artikel mengenai insurans kemalangan peribadi.

Get even more financial clarity with an iMoney account for FREE

We’ve tailored insightful tidbits just for you.

Or
Continue with email

By signing up, I agree to iMoney’s
Terms & Conditions and Privacy Policy

Get free weekly money tips!

*Free of charge. Unsubscribe anytime.
newsletter image