Menu

Refinance Pinjaman Rumah Anda di Malaysia

Pembiayaan semula boleh membantu anda untuk mengurangkan pembayaran faedah bulanan anda, atau membantu anda mendapat lebih wang tunai. Gunakan kalkulator di bawah untuk mendapat pilihan pembiayaan semula yang terbaik untuk anda, dan klik "Pohon" apabila anda sedia.

Maklumat Terkini: Kadar Pinjaman Asas (BLR) telah dikemaskinikan ke Kadar Asas (BR).

Perlukan pertolongan untuk pinjaman perumahan? Telefon kami!
+603-2787 9181

{{ (homeLoans | filter:filterCondition).length }} pinjaman rumah untuk jumlah {{ currency }} {{ showamount }} untuk {{ years }} tahun, {{ loanTypeText }}, {{ lockInPeriodText }}

{{ errorMessage }}

Bank
Kadar Faedah (% setahun)
Pembiayaan Bulanan Baru
Tempoh Berkunci
Pohon
{{ homeLoan.imageAlt }}

{{ homeLoan.getInterestRate }}%

(BR + {{ homeLoan.irRate }}%)
{{ homeLoan.getMonthlyRepayment }} {{ homeLoan.newRepaymentSavePrefix }}{{Math.abs(homeLoan.newRepaymentSave)|number:0}} {{ homeLoan.getLockInPeriod() }} Pohon
Dapatkan pinjaman ideal anda
1. Pembayaran Bulanan Sedia Ada
{{ currency }}
2. Jumlah Pinjaman Sedia Ada
{{ currency }}
3. Saya Hendak Membiayai Semula Untuk Selama
tahun
Apakah berlaku seterusnya?
  1. Kemukakan pertanyaan anda dan dapat panggilan balik dalam 30 minit
  2. Dapatkan nasihat percuma daripada pakar gadai janji kami, bebas daripada kewajipan
  3. Dapatkan maklumat terkini mengenai permohonan anda melalui telefon atau SMS
Semua Permohonan adalah PERCUMA!
Kongsi laman ini dengan kawan anda!
Ulasan daripada pengguna iMoney

Excellent, it is useful, straight forward and very informative. Save me a lot of time. - Dahaman Ishak

Maklumat Terkini: Pada 2 Januari 2015, Kadar Pinjaman Asas / Base Lending Rate (BLR) telah dikemaskinikan ke Kadar Asas / Base Rate (BR) untuk mencerminkan perubahan baru-baru ini yang dibuat oleh Bank Negara Malaysia, dan kemudiannya oleh bank-bank utama tempatan.

Membeli rumah mungkin pembelian yang paling penting anda pernah buat. Pinjaman perumahan anda bukan saja akan menjadi perbelanjaan isi rumah yang terbesar, malah mungkin merupakan komitmen kewangan terbesar seumur hidup anda. Atas sebab ini, kami telah menyusun satu panduan ringkas untuk menjelaskan bagaimana pinjaman perumahan berfungsi, dan apa yang anda perlu tahu sebelum anda memohon pinjaman rumah.

Apakah Pinjaman Rumah?

Untuk memudahkannya, pinjaman perumahan adalah pinjaman yang digunakan untuk membeli harta.Pinjaman rumah juga sering dirujuk sebagai "gadai janji". Di Malaysia, pinjaman rumah boleh didapati dari bank-bank, syarikat pembinaan atau pemberi pinjaman pakar gadai janji.

Jika anda sudah mempunyai pinjaman perumahan yang sedia ada dan ingin menukar kepada produk lain atau menukar pemberi pinjaman tanpa berpindah rumah, ia dikenali sebagai "pembiayaan semula".

Bagaimana Pinjaman Rumah Di Malaysia Berfungsi?

Apabila anda membuat pinjaman perumahan di Malaysia, anda memasuki satu perjanjian dengan pemberi pinjaman (biasanya bank) dan berjanji untuk membayar balik pinjaman anda dalam jangka masa yang dipersetujui (juga dikenali sebagai "tempoh pinjaman").

Kadar faedah bagi pinjaman perumahan di Malaysia biasanya diambil sebagai peratusan di bawah Kadar Asas / Base Rate (BR). Sebagai contoh, jika BR semasa ialah 4.00%, kadar faedah ke atas "BR + 0.45%" pinjaman akan menjadi 4.45%.

Dalam pinjaman rumah yang biasa di Malaysia, anda membuat bayaran bulanan bagi tempoh yang dipersetujui (iaitu tempoh pinjaman) sehingga anda telah membayar sepenuhnya kedua-dua pinjaman pokok dan juga faedahnya. Pada tahun-tahun awal pinjaman perumahan, majoriti pembayaran balik bulanan anda digunakan untuk membayar faedah ke atas pinjaman itu. Bagaimanapun, selepas beberapa tempoh, sebahagian besar bayaran balik anda akan diperuntukkan kepada penjelasan pinjaman pokok.

Oleh sebab faedah pinjaman perumahan anda dikira berdasarkan jumlah hutang pinjaman rumah setiap bulan, dengan membayar lebih sedikit pada setiap sebulan, faedah ke atas pinjaman anda pada bulan-bulan berikutnya akan menjadi lebih rendah.

Istilah Pinjaman Perumahan Biasa

Kadar Asas (BR):
BR adalah kadar faedah rujukan yang digunakan oleh bank-bank untuk memutuskan berapa banyak perlu dikenakan untuk pelbagai produk yang mereka tawarkan. Ia adalah kadar yang mengambil kira kos operasi bank, dan biasanya serupa di antara bank-bank utama. Di Malaysia, pinjaman perumahan biasanya disebut sebagai peratusan di atas atau di bawah BR. Ini bermakna, jika BR naik atau turun dalam jumlah tertentu, kadar faedah yang dikenakan ke atas pinjaman rumah kadar terapung juga meningkat atau menurun dengan jumlah yang sama.
Bayaran Muka:

Satu bayaran pendahuluan yang dibuat oleh pembeli rumah atau kereta (atau lain-lain barangan/perkhidmatan yang sangat berharga). Pembayaran pendahuluan biasanya dinyatakan sebagai peratusan daripada harga pembelian penuh. Sebagai contoh, wang pendahuluan 5% daripada rumah yang berharga RM500,000 adalah RM25,000.

Perampasan

Perampasan berlaku apabila bank merampas kembali harta anda dan cuba menjualnya untuk menyelesaikan jumlah yang tertunggak pada pinjaman rumah anda. Ini biasanya berlaku apabila anda gagal untuk membayar pinjaman rumah anda.

Tempoh Pinjaman:

Ini bermakna "tempoh" atau "bilangan tahun". Jika pembiayaan perumahan mempunyai "tempoh" 30 tahun, ia biasanya akan mengambil masa 30 tahun untuk membayar pinjaman sepenuhnya.

Insurans Bertempoh Gadai Janji Berkurangan (MRTA): Ini adalah sejenis insurans gadai janji. MRTA menyediakan perlindungan bagi jumlah pinjaman tertunggak (biasanya pinjaman rumah), sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya menyeluruh dan kekal terhadap orang yang diinsuranskan. Jumlah perlindungan berkurangan dari masa ke masa, dan biasanya sepadan dengan jumlah pinjaman yang belum dijelaskan.

Prapembayaran (pinjaman rumah):
Membayar penuh atau sebahagian daripada pinjaman (rumah) anda sebelum tamat tempoh. Untuk tip dan maklumat lanjut gadai janji di Malaysia, lihat panduan lengkap iMoney mengenai pinjaman perumahan.

Beberapa Faktor Yang Anda Perlu Sedar Apabila Anda Memilih Pinjaman Rumah

Margin Pembiayaan:
margin pembiayaan juga dikenali sebagai nisbah pinjaman-kepada-nilai. Margin pembiayaan adalah jumlah pinjaman perumahan anda yang dinyatakan sebagai peratusan daripada nilai harta. Lebih rendah margin pembiayaan, lebih banyak "ekuiti" terdapat dalam harta itu. Margin pembiayaan boleh sampai setinggi 95% (daripada nilai rumah), dan dinilai berdasarkan faktor-faktor seperti:
  1. Jenis harta
  2. Lokasi hartanah
  3. Umur peminjam
  4. Pendapatan peminjam
Penalti penamatan awal:
Sesetengah pemberi pinjaman gadai janji boleh dikenakan penalti penamatan awal jika sebahagian atau sepenuh pinjaman itu dibayar dalam tempoh masa yang tertentu, termasuk jika anda membiayai semula pinjaman dengan pemberi pinjaman yang lain. Tempoh khusus ini di mana anda mempunyai tanggungan untuk membayar penalti penamatan awal dipanggil "lock-in period". Bergantung kepada terma dan saiz pinjaman rumah anda, bayaran ini boleh menjadi agak tinggi.
Yuran & caj pinjaman rumah:
Terdapat beberapa kos yang berkaitan (seperti yuran perkhidmatan profesional dan caj kerajaan) yang anda perlu bayar apabila anda membuat pinjaman rumah. Sesetengah yuran dan caj biasa yang anda perlu tanggung termasuklah:
  1. Duti setem: Perjanjian Jual Beli (0.5% hingga 1.0%), Perjanjian Pinjaman (0.5%) dan Pemindahan Hak Milik (1.0% kepada 2.0%).
  2. Yuran pembarayan: berbeza-beza mengikut negeri, pejabat tanah dan jenis harta.
  3. Yuran pemprosesan: caj sekali sahaja oleh pemberi pinjaman (sehingga beberapa ratus ringgit).

Ada soalan tentang pinjaman perumahan? Tanya di kotak komen di bawah.

DMCA.com Protection Status
Sebagaimana Dipaparkan Di