Menu
Bank
Kadar Faedah
Jumlah Pinjaman
Jumlah Pinjaman Maksimum
Margin Pembiayaan
Yuran Penyelesaian Awal
Lebih Info
Lebih kurang daripada RM30,000
RM30,000 - RM80,000
RM80,001 dan ke atas
4.95%
(BLR - 1.65%)
4.95%
(BLR - 1.65%)
4.95%
(BLR - 1.65%)
 • Minimum: RM10,000
 • Maksimum: RM200,000
30 tahun ATAU sehingga umur 65 tahun, yang mana lebih awal
 • Sehingga 100%
3.5% daripada jumlah pinjaman jika dilangsaikan dalam masa 3 tahun daripada pengeluaran pinjaman Pergi »
ke CIMB
5.25% untuk 3 tahun pertama
(BLR - 1.35%)
5.30% selepas itu
(BLR - 1.30%)
4.95%
(BLR - 1.65%)
4.95%
(BLR - 1.65%)
 • Minimum: RM10,000
 • Maksimum: RM400,000
25 tahun ATAU sehingga umur 60 tahun, yang mana lebih awal
 • Sehingga 100%
  (Untuk jumlah pinjaman sehingga RM200,000)
 • Sehingga 95%
  (Untuk jumlah pinjaman lebih daripada RM200,000)
3% daripada jumlah pinjaman jika dilangsaikan dalam masa 2 tahun daripada pengeluaran pinjaman Pergi »
ke Maybank
5.05%
(BLR - 1.55%)
5.05%
(BLR - 1.55%)
4.95%
(BLR - 1.65%)
 • Minimum: RM10,000
 • Maksimum: RM200,000
25 tahun ATAU sehingga umur 60 tahun, yang mana lebih awal
 • Sehingga 100%
  (Untuk jumlah pinjaman sehingga RM200,000)
3% daripada jumlah pinjaman jika dilangsaikan dalam masa 3 tahun daripada pengeluaran pinjaman Pergi »
ke RHB
DMCA.com Protection Status
Sebagaimana Dipaparkan Di