Menunjukkan 9 keputusan

Insurans Kereta MSIG

Jaminan 6 bulan atas pembaikan

Bantuan Kerosakan:
Tunda
RM300
Bantuan Kerosakan:
Pinggiran Jalan
Bantuan 24-jam
No. Bengkel Panel
-

Insurans Kereta Tokio Marine

Bantuan kereta gantian sementara

Bantuan Kerosakan:
Tunda
RM200
Bantuan Kerosakan:
Pinggiran Jalan
Bantuan 24 jam
No. Bengkel Panel
-

Insurans Kereta Lonpac

Bantuan untuk penginapan hotel

Bantuan Kerosakan:
Tunda
RM200
Bantuan Kerosakan:
Pinggiran Jalan
Bantuan kecemasan 24 jam
No. Bengkel Panel
-

Insurans Kereta UniAsia

Bantuan kereta gantian sementara

Bantuan Kerosakan:
Tunda
50km (tol dibayar oleh pemegang polisi)
Bantuan Kerosakan:
Pinggiran Jalan
Bantuan 24 jam (tol dibayar oleh pemegang polisi)
No. Bengkel Panel
-

Insurans Kereta RHB Insurance

Jaminan 3 bulan atas pembaikan

Bantuan Kerosakan:
Tunda
RM200
Bantuan Kerosakan:
Pinggiran Jalan
Bantuan 24-jam
No. Bengkel Panel
-

Insurans Kereta KURNIA

Penukaran tayar percuma

Bantuan Kerosakan:
Tunda
50km
Bantuan Kerosakan:
Pinggiran Jalan
Perkhidmatan Kerosakan / Kemalangan
No. Bengkel Panel
-

Insurans Kereta Berjaya Sompo

Bantuan kereta gantian sementara

Bantuan Kerosakan:
Tunda
RM300
Bantuan Kerosakan:
Pinggiran Jalan
Bantuan 24 jam dan pembaikan
No. Bengkel Panel
-

Insurans Kereta AXA

Jaminan 6 bulan atas pembaikan

Bantuan Kerosakan:
Tunda
RM200
Bantuan Kerosakan:
Pinggiran Jalan
Bantuan 24 jam, nasihat dan tuntutan am
No. Bengkel Panel
-

Insurans Kereta Allianz

Bantuan kereta sewa, teksi atau hotel penginapan

Bantuan Kerosakan:
Tunda
Sehingga 600km
Bantuan Kerosakan:
Pinggiran Jalan
Bantuan dan pembaikan di tepi jalan
No. Bengkel Panel
-
Insurans Kereta Pusat Pembelajaran »

Mengenai Insurans Kereta di Malaysia

Dengan lebih daripada 400,000 kemalangan jalan raya yang direkodkan pada tahun 2010 bersama-sama dengan bagaimana kereta menjadi aset yang tidak boleh diketepikan, mendapat polisi insurans yang baik tidak pernah menjadi lebih penting untuk melindungi bukan sahaja diri anda dan kereta anda, tetapi pihak lain yang mungkin terlibat dalam kemalangan.

Polisi insurans akan melindungi pemandu daripada menanggung semua beban kewangan sekiranya berlaku kemalangan, sebagai ganti premium insurans tahunan.

Insurans motor dikehendaki oleh undang-undang di Malaysia untuk kenderaan sebelum cukai jalan boleh dibeli. Secara amnya terdapat tiga kategori polisi insurans, Pihak Ketiga, Pihak Ketiga dengan perlindungan Kebakaran & Kecurian dan Komprehensif. Liputan untuk polisi dapat dilihat dalam jadual berikut.

Perlindungan Perlindungan Pihak Ketiga Perlindungan Pihak Ketiga, Kebarakan & Kecurian Perlindungan Komprehensif
Liabiliti kepada pihak ketiga untuk:
 • Kecederaan
 • Kematian
 • Kehilangan Harta / Kerosakan
Kerugian / kerosakan kepada kenderaan sendiri akibat kebakaran / kecurian yang tidak disengajakan
Kerugian / kerosakan kepada kenderaan sendiri akibat kemalangan
Liabiliti kepada pemandu dan penumpang kenderaan sendiri (penumpang, kecederaan tubuh badan, kematian)

Insurans pihak ketiga adalah dasar yang paling asas, hanya melindungi pihak ketiga dalam kemalangan, iaitu pemandu, penumpang serta kereta yang anda masuki dengan kemalangan. Ini meliputi pembaikan kepada kereta pihak ketiga, dan kecederaan atau kematian kepada orang-orang di dalam kereta itu.

Perlindungan api dan kecurian tambahan menambah perlindungan asas untuk kenderaan anda sendiri. Ia merangkumi apa-apa kerugian atau kerosakan yang ditanggung akibat kecurian atau kebakaran yang tidak disengajakan.

Insurans komprehensif memberikan anda liputan terbaik di kalangan ketiga-tiga. Selain meliputi liabiliti pihak ketiga, kecurian dan kebakaran yang tidak disengajakan oleh kereta anda sendiri, ia juga merangkumi semua kerosakan kepada kereta anda dalam kes kemalangan, dan kerosakan / kehilangan harta benda di dalam kereta anda sendiri. Kecederaan, kematian dan lain-lain kemudaratan yang disebabkan oleh anda dan penumpang anda juga dilindungi.

Kadar premium bagi polisi insurans ini dikawal oleh Bank Negara Malaysia bersama dengan Persatuan Insurans Am Malaysia. Kadar ini berubah setiap tahun.

Perlindungan tambahan boleh didapati bergantung kepada spesifikasi individu, dan boleh melindungi perisai angin kereta anda, peralatan audio mahal, kerosakan yang disebabkan oleh pergolakan awam dan lain-lain.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Premium

Faktor-faktor yang mempengaruhi premium asas insurans kereta ialah Lokasi, Jumlah Nilai Diinsuranskan kereta (bergantung pada nilai pasaran) dan Kapasiti Cubic dari sebuah kereta. Harga premium kebanyakannya didagangkan oleh Bank Negara Malaysia dan Persatuan Insurans Am Malaysia.

 1. Lokasi

  Nilai asas akan terjejas sama ada kereta itu berada di Timur atau Malaysia Barat

 2. Jumlah Nilai Insurans

  Jumlah nilai yang anda akan menginsuranskan kenderaan anda. Ia boleh diterima untuk menginsuranskan atau menginsuranskan kereta anda.

  Mengurangkan nilai kereta anda akan menyebabkan syarikat insurans mengimbangi jumlah yang diinsuranskan. Apa-apa kos tambahan akan dianggap sebagai insurans diri atau ditanggung oleh pemilik.

  Berlebihan nilai kereta anda akan menghasilkan premium yang lebih tinggi dengan syarikat insurans hanya mengimbangi nilai pasaran untuk kereta

 3. Kapasiti Kubik

  Saiz enjin anda

Pemandu mempunyai akses kepada Diskaun Tanpa Tuntutan jika pemandu tidak mendakwa dari polisi mereka untuk tahun-tahun sebelumnya. Kadar diskaun ini dikawal oleh Bank Negara Malaysia dan Persatuan Insurans Am Malaysia. Diskaun tiada tuntutan boleh mengurangkan jumlah premium sehingga 50 peratus.

Terdapat faktor yang dikenali sebagai Loading yang akan meningkatkan premium yang diperlukan untuk insurans. Ini adalah faktor yang mempengaruhi risiko syarikat insurans mempunyai untuk kereta.

 1. Umur Pemandu

  Pemandu berumur kurang daripada 26 dan ke atas 69.

 2. Umur Kereta

  Kereta di atas umur 10 tahun.

 3. Pengalaman Tuntutan

  Kekerapan tuntutan dibuat.

 4. Kenderaan Rekondisi / Kendaraan Kedua

  Adjusters akan menilai keadaan kereta yang dibaikpulih semula / kereta kedua.

 5. Kenderaan Berprestasi Tinggi / Sukan

  Kenderaan berprestasi tinggi / sukan akan dikenakan tambahan Memuatkan.

 6. Kenderaan Kecurian Tinggi (HRTV)

  Kereta yang disenaraikan dalam senarai HRTV akan dikenakan Pemuatan tambahan.

Perlindungan pilihan boleh dibeli dengan insurans kereta untuk melindungi anda dengan lebih baik. Sebahagian daripada ini dimasukkan dalam liputan komprehensif manakala yang lain dibeli.

 1. Insurans Cermin depan

  Sekiranya kaca depan anda rosak, perlindungan ini memberikan insurans untuk pembaikan atau penggantian tanpa menjejaskan Diskaun Tanpa Tuntutan anda.

 2. Cover Audio dan Aksesori

  Sekiranya aksesori kereta anda rosak, perlindungan ini menyediakan insurans untuk pembaikan atau penggantian tanpa menjejaskan Diskaun Tanpa Tuntutan anda.

 3. Peril Khas

  Sekiranya kereta anda rosak oleh tindakan alam seperti Banjir, Tanah runtuh, gempa bumi, dan lain-lain, kereta anda dilindungi.

 4. Bilangan Pemandu Dibenarkan

  Premium akan dikenakan untuk peningkatan jumlah pemandu dalam polisi.

 5. Bilangan Tempat Duduk

  Premium akan dikenakan untuk kereta dengan lebih daripada 5 kerusi.

 6. Kit Penukaran Gas dan Tangki

  Ini untuk melindungi kit dan kereta kebal Gas Asli.

 7. Liabiliti Undang-undang kepada Penumpang

  Digunakan sekiranya penumpang dari kereta anda menyaman anda untuk kecuaian.

 8. Liabiliti Perundangan Penumpang

  Digunakan dalam acara ini untuk menanggung liabiliti undang-undang penumpang anda kerana kecuaian.

 9. Pampasan untuk Masa Pembaikan Ditaksir

  Pampasan untuk masa kereta anda berada di bengkel untuk pembaikan.

Syarikat insurans mungkin dikenakan tambahan Memuatkan dari sejarah pemandu untuk mengimbangi risiko yang ditanggung oleh mereka.

Had Umum

Umumnya syarikat insurans utama hanya menerbitkan polisi ke kereta berumur kurang daripada 15 tahun dan nilai minima RM10,000. Yang melebihi dua faktor ini akan dianggap berisiko tinggi untuk memastikan. Untuk mendapatkan insurans kereta yang sesuai dengan kedua-dua bidang ini, cara terbaik adalah melalui agen insurans berkaitan kerajaan seperti MYEG dan Pos Malaysia.