Kenyataan Dasar Privasi dan Perlindungan Data Peribadi iMoney

iMoney adalah tentang memperkasakan pilihan pengguna, memberikan anda semua maklumat yang anda perlukan untuk membuat keputusan kewangan yang bijak. Untuk menunjukkan bahawa kami menghargai privasi anda, kami memberi kuasa kepada anda untuk membuat keputusan mengenai maklumat peribadi yang anda kongsi dengan kami, dan membiarkan anda mengetahui bagaimana kami menggunakannya.

Lagipun, iMoney adalah semua tentang membuat keputusan yang bijak.

iMoney melindungi maklumat peribadi anda dengan mematuhi undang-undang Koperasi mengenai perlindungan data peribadi di Malaysia, iaitu Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Akta”), yang berkuatkuasa pada 1 Januari 2013. Kenyataan dasar ini memberi butiran bagaimana iMoney mengumpul dan menggunakan data peribadi anda, dan memberitahu anda mengenai langkah-langkah perlidungan data peribadi yang kami gunakan. Apabila menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju dengan pengumpulan, pemindahan, manipulasi, penyimpanan, pendedahan dan kegunaan lain pada maklumat anda hanya seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi dan Perlindungan Data Peribadi.
Anda kekal tanpa nama apabila anda melayari laman web ini melainkan jika anda mendaftar untuk perkhidmatan dalam talian dari iMoney. Kami tidak mengumpul maklumat peribadi jika anda hanya melayari laman web ini. Untuk mengakses perkhidmatan kami, atau memproses transaksi antara anda dan pihak ketiga, kami boleh meminta maklumat peribadi seperti nama, alamat, nombor telefon, e-mel atau nombor kad pengenalan, dan maklumat lain yang membolehkan anda dikenal pasti.
iMoney mengumpul maklumat peribadi daripada anda hanya apabila anda memilih untuk mendaftar dan / atau menggunakan perkhidmatan kami, sebagai contoh dalam proses permohonan produk kewangan yang dibentangkan di laman web kami. Maklumat peribadi ini merangkumi maklumat yang disampaikan kepada kami apabila anda secara sukarela mengisi borang permohonan yang dibentangkan di laman web kami yang membolehkan anda untuk dikenal pasti. Dengan memberi maklumat peribadi secara sukarela, anda berjanji untuk menyampaikan maklumat yang tepat yang tidak menjejaskan kepentingan mana-mana pihak ketiga.
Setelah kami diberikan kebenaran, kami mengumpul dan menggunakan maklumat untuk tujuan berikut:
 • Merujuk anda kepada produk kewangan dan / atau institusi kewangan (atau wakil-wakil mereka yang diberi kuasa) yang dinyatakan oleh anda semasa melengkapkan borang permohonan di laman web kami; dan/atau
 • Untuk membolehkan anda untuk mengakses dan menggunakan perkhidmatan iMoney; dan/atau
 • Untuk memperibadikan dan mempertingkatkan aspek keseluruhan perkhidmatan kami untuk anda dan pengguna kami yang lain, serta menjalankan penyelidikan seperti menganalisis bentuk pasaran dan demografi pelanggan; dan/atau
 • Untuk berkomunikasi dengan anda, bagi mengesahkan maklumat peribadi yang diberikan, atau untuk meminta maklumat tambahan yang penting untuk memenuhi khidmat yang dipohon; dan/atau
 • Untuk menghantar maklumat mengenai produk dan perkhidmatan yang kami fikir mungkin menarik minat anda.

iMoney boleh mendedahkan dan memindahkan data peribadi kepada pihak ketiga termasuk institusi kewangan, di mana produk yang disenaraikan di laman web iMoney, dan / atau wakil yang diberi kuasa. Transaksi ini hanya akan dibuat dengan pihak ketiga yang dipersetujui oleh anda, pengguna.

Tanpa sebarang sebab, kami tidak akan menjual, mengedar atau menyewa maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga melainkan kami mendapat kebenaran anda, atau dikehendaki berbuat demikian berdasarkan undang-undang.

Maklumat yang dikumpul dikekalkan untuk tempoh yang diambil untuk menjalankan data yang digunakan seperti dinyatakan dalam seksyen 4 di atas sahaja. Dalam tempoh ini, iMoney komited untuk segala usaha yang munasabah dan langkah-langkah praktikal untuk memastikan bahawa data yang dikumpul dilindungi daripada sebarang kehilangan, penyalahgunaan, pengubahsuaian, akses tanpa kebenaran atau pendedahan secara tidak sengaja, pengubahan atau pemusnahan. Kami berjanji untuk melindungi kerahsiaan data anda untuk tujuan yang dinyatakan dalam seksyen 4 sahaja, dan seterusnya dapat memastikan privasi data anda. Kami akan memastikan bahawa data peribadi anda dapat dipadam sepenuhnya sesbaik sahaja ia tidak lagi diperlukan untuk memenuhi tujuan asalnya, atau sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang.

iMoney mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa maklumat anda adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan up-to-date, selaras dengan tujuan maklumat tersebut dikumpulkan.

Sila tulis kepada kami melalui butiran di Seksyen 8 di bawah jika anda ingin mengakses atau meminda maklumat peribadi yang tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau tidak up-to-date. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk menampung permintaan bagi akses dan perubahan maklumat. Seperti begitu juga, sila hubungi kami jika anda ingin menarik balik persetujuan bagi penggunaan maklumat peribadi anda.

Anda bersetuju bahawa kami berhak untuk memberi nasihat melalui e-mel, pos, telefon atau teks produk, perkhidmatan dan tawaran lain yang kami fikir mungkin menarik minat anda.

Setiap kali anda memberi kami maklumat peribadi, kami akan memberi anda peluang untuk memberitahu kami jika anda tidak bersetuju dengan kami dan orang lain bagi menggunakan dan berkongsi maklumat anda untuk tujuan pemasaran. Melainkan jika anda memberitahu kami sebaliknya, bahawa anda bersetuju kepada penggunaan tersebut.

Sebarang komunikasi pemasaran elektronik yang kami hantar akan diikuti dengan arahan yang jelas dan ringkas untuk diikuti jika anda ingin menghentikan langganan pada bila-bila masa.

Jika anda:

 • tidak lagi mahu dihubungi oleh kami;
 • ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara untuk menghadkan pemprosesan data peribadi anda;
 • ingin mengakses atau membetulkan data peribadi anda;
 • mempunyai pertanyaan lanjut; atau
 • ingin membuat aduan berkenaan dengan data peribadi anda

Anda boleh memberitahu kami pada bila-bila masa sahaja dengan menghubungi

Pengawai Dasar Privasi iMoney

Address:
Unit No 50-2-1, Level 2 Wisma UOA Damansara,
No 50 Jalan Dungun,
Damansara Heights,
50490 Kuala Lumpur, Malaysia

Email: privacy@imoney.my
Tel: +603 2106 5434

Anda juga boleh meminta kami untuk berhenti memberi maklumat anda kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran pada bila-bila masa sahaja.

Dalam usaha untuk memastikan Perkhidmatan yang kami sediakan terus memenuhi keperluan anda kami mungkin meminta anda untuk memberi maklum balas mengenai pengalaman anda menggunakan laman web ini. Sebarang maklum balas yang anda berikan hanya akan digunakan sebagai sebahagian daripada program kami untuk penambahbaikan yang berterusan dan tidak akan diterbitkan di laman web.
Jika anda membuat keputusan untuk masuk ke dalam kontrak dengan penyedia pihak ketiga melalui laman web ini, maklumat yang anda berikan kepada kami bersama-sama dengan maklumat lanjut yang diminta, dan dibekalkan oleh anda atau kami untuk penyedia pihak ketiga akan diadakan oleh pembekal untuk tujuan yang dinyatakan dalam dasar privasi penyedia tersebut. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk membaca dasar privasi penyedia pilihan anda dan berpuas hati dengan tujuan penyedia yang akan menggunakan maklumat peribadi anda sebelum masuk ke dalam kontrak. Kami tidak bertanggungjawab untuk penggunaan maklumat peribadi anda yang diletakkan oleh penyedia.
Cookie ialah satu fail teks yang sangat kecil yang diletakkan pada komputer anda. Cookies membantu kami untuk:
 • memahami tabiat melayari laman web ini;
 • memahami bilangan pelawat ke laman web ini dan halaman yang dilawati; dan
 • mengingati anda apabila anda kembali ke laman web ini supaya kami boleh menyediakan anda dengan pengalaman browsing yang lebih baik.

Kebanyakan cookies akan dipadam sebaik sahaja anda menutup browser anda, ini dikenali sebagai session cookies. Lain-lain pula, dikenali sebagai persistent cookies, disimpan di dalam komputer anda sama ada sehingga anda memadamkannya atau ia sehingga tamat tempoh. Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, anda bersetuju kepada kami untuk menggunakan cookies.

Laman web ini menggunakan cookies berikut:

Google Analytics
Google Analytics cookie membolehkan kita untuk melihat maklumat mengenai aktiviti pengguna laman web, tetapi tidak terhad kepada paparan halaman, rujukan dan purata masa yang digunakan ketika melayari laman web ini. Maklumat yang diperibadikan dan dipaparkan sebagai nombor, bermakna ia tidak akan dapat dikesan kembali kepada individu, yang membantu untuk melindungi privasi anda. Dengan menggunakan Google Analytics kita dapat melihat kandungan yang popular di laman web kami, dan berusaha untuk memastikan anda mempunyai pengalaman pengguna yang terbaik mungkin.

DoubleClick
Kami menggunakan Google Analytics kod pemasaran semula untuk log apabila pengguna melihat halaman tertentu atau mengambil tindakan tertentu di laman web ini. Ini membolehkan kami untuk menyediakan pengiklanan yang disasarkan pada masa hadapan. Anda boleh memilih untuk menyekat atau memadam cookies melalui browser settings anda. Jika anda membuat keputusan untuk menyekat atau memadam cookies kami, anda tidak akan mendapat manfaat daripada rangkaian penuh dalam Perkhidmatan kami dan ini boleh menjejaskan prestasi laman web kami pada sistem anda.

last updated on 10 January 2016