iMoney.my (selepas ini dirujuk sebagai “iMoney”) adalah suatu laman web perbandingan produk kewangan berdikari. iMoney bukan merupakan suatu pembekal perkhidmatan kewangan dan tidak memberikan sebarang nasihat kewangan.


Kandungan di www.iMoney.my disediakan atas dasar "seperti adanya" untuk tujuan maklumat umum sahaja. Kandungan tersebut tidak membentuk sebarang nasihat dan mana-mana bahagian kandungan tersebut tidak merupakan suatu tawaran terbuka yang mampu membentuk asas kontrak. iMoney berusaha untuk memastikan maklumat di laman web ini adalah tepat dan terkini, bagaimanapun, iMoney tidak waran atau jamin bahawa apa-apa yang ditulis di sini adalah 100% tepat, mengikut masa, atau berkait dengan penyelesaian apa-apa masalah yang mungkin ada oleh pelawat. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, iMoney menafikan sebarang dan semua waranti yang nyata atau tersirat berkenaan dengan penerbitan kandungan ini, termasuk kualiti atau kesesuaian yang boleh dirunding untuk tujuan tertentu.

iMoney pada masa-masa tertentu akan memasukkan pernyataan, pendapat atau pandangan pihak ketiga. Walaupun iMoney pada masa-masa tertentu akan merujuk kepada pembekal, produk atau perkhidmatan tertentu dengan namanya, ia tidak membentuk sebarang pengesahan oleh iMoney. iMoney menafikan sebarang dan semua liabiliti atau tanggungjawab atas apa-apa kesilapan, ketidaktepatan, peninggalan, pengeliruan atau kandungan fitnah. Sebagai pelawat atau pengguna berdaftar iMoney, anda tidak boleh bergantung kepada sebarang kandungan tersebut tanpa terlebih dahulu mendapatkan nasihat kewangan daripada pakar yang berkelayakan profesional.

Nama produk, logo, jenama dan tanda dagangan lain yang dirujuk di laman web iMoney adalah hak milik yang diperolehi oleh pemegang-pemegang tanda dagangan masing-masing. Pemegang-pemegang tanda dagangan ini tidak bergabung atau tidak berkaitan dengan iMoney atau laman web kami dan mereka tidak menaja atau menyokong bahan-bahan kami.

iMoney khususnya mengecualikan liabiliti untuk sebarang kehilangan atau kerugian yang timbul daripada penggunaan laman web ini atau sebarang maklumat atau perkhidmatan yang dibekalkan melalui laman web ini. iMoney berhak mengemaskini, meminda atau mengubah kandungan laman web ini tanpa notis.