Logo

CBP Pembiayaan Perumahan-i Al-Amali

 • icon Kadar Faedah
  Kadar Keuntungan
 • icon Standardised Base Rate
  Standardised Base Rate
  3.50 %
 • icon Jenis Pinjaman
  Jenis Pinjaman
  Pinjaman Bertempoh
 • icon Tempoh Berkunci
  Tempoh Berkunci
  Tiada

icon Standardised Base Rate Kalkulator Pinjaman Pembiayaan

RM
tahun
Kadar Keuntungan
Anda Bayar
RM /mth

Apa yang menarik tentangCBP Pembiayaan Perumahan-i Al-Amali?

 • Mengikut konsep Murabahah Tawarruq (Transaksi komoditi murabahah)

 • Jumlah dan had pembiayaan sehingga RM10,000,000

icon Yuran & Caj

Yuran Proses Minima RM 300.00 atau 0.50% dari jumlah pembiayaan

icon Kelayakan

Loan Tenure: Up to 35 Years
Margin of Finance: 90%
Suitable for: Completed homes, under-construction properties, refinancing

Ulasan oleh iMoney

 • CBP menawarkan Pembiayaan Perumahan-i Al-Amali adalah pembiayaan berasaskan konsep Murabahah Tawarruq. Maksimum dan had jumlah pembiayaan adalah sehingga RM10,000,000. Anda boleh membayar balik Pembiayaan Rumah CBP anda melalui Biro Pemotongan Angkasa(BPA), Potongan Gaji oleh Majikan (SD), Arahan Tetap (SI), Cek Bertarikh Bertarikh (PDC) atau Tunai. Memperoleh polisi insurans adalah penting apabila anda mendaftar untuk mana-mana CBP Pembiayaan Perumahan-i Al-Amali. Ini akan melindungi anda daripada sebarang kejadian yang tidak dijangka. Oleh itu, insurans kebakaran standard dan Takaful Bertempoh Mengurangkan Gadai Janji (MRTT) akan sangat disyorkan apabila anda mengambil CBP Pembiayaan Perumahan-i Al-Amali. Walau bagaimanapun, sumbangan Takaful adalah berdasarkan umur dan jumlah pembiayaan pelanggan. CBP Pembiayaan Perumahan-i Al-Amali
  juga datang dengan tempoh pinjaman maksimum selama 35 tahun (mengikut peraturan terkini Bank Negara Malaysia) atau sehingga umur 70 tahun, yang mana lebih awal. Ciri lain CBP Pembiayaan Perumahan-i Al-Amali ini ialah ia membolehkan pembiayaan dor di mana syarat pengeluaran adalah secara berperingkat, pelanggan dikehendaki membayar keuntungan bulanan sebenar hanya dalam tempoh progresif dari bulan pertama pengeluaran dibuat sehingga bulan pengeluaran terakhir atau tamat tempoh tangguh progresif yang mana lebih awal. Bagi pembiayaan yang membiayai projek pembinaan kondominium, pangsapuri, rumah pangsa, premis perniagaan dan rumah kedai yang hakmiliknya adalah hakmilik strata, tempoh progresif boleh dilanjutkan daripada 24 bulan kepada 36 bulan tertakluk kepada tempoh progresif yang dinyatakan dalam perjanjian jual beli.

 • Anda layak mendapat gadai janji ini jika anda warga Malaysia boleh bekerja atau bekerja sendiri. Peminjam mestilah berumur 18 tahun ke atas pada masa permohonan dan tidak melebihi 70 tahun selepas tarikh tamat tempoh pembiayaan dengan tidak muflis atau mempunyai rekod AKPK dan Mempunyai rekod prestasi yang baik dalam (CTOS & CCRIS) dengan Bank atau institusi kewangan lain. Permohonan 'bersama' dibenarkan dengan bilangan pemohon tidak melebihi dua (2) orang. Pemohon sedemikian mesti mempunyai hubungan kekeluargaan yang rapat.

 • Anda perlu menyediakan beberapa dokumen sokongan untuk Pembiayaan Rumah CBP-i Al-Amali anda untuk membolehkan bank memproses permohonan pinjaman rumah anda. Dokumen-dokumen ini disenaraikan di bawah:

  • Borang Permohonan Pembiayaan yang lengkap dan sempurna
  • Salinan Mykad Pemohon
  • Bagi Pemohon Berpendapatan Tetap
   1. Salinan Slip Gaji 3 Bulan Terkini Dan Surat Pengesahan Majikan Pemohon
   2. Penyata Akaun Simpanan / Bank 3 bulan terakhir (gaji dikreditkan)
   3. Salinan Borang EA / Borang BE / Penyata KWSP terkini

  • Bagi Pemohon yang Tidak Berpendapatan Tetap (pemilik perniagaan / bekerja sendiri / professional)
   1. Profil Perniagaan yang telah disahkan
   2. Pendaftar Perniagaan / Borang 9, 24, 49, B&D / M&A
   3. Salinan Penyata Bank / Transaksi Akaun Simpanan Individu & Akaun Semasa Perniagaan 6 bulan terkini yang telah disahkan
   4. Penyata Akaun Semasa untuk 6 bulan terkini
   5. Borang B terkini dan Resit Cukai
   6. Penyata Kewangan Teraudit (2 Tahun Terkini)
   7. Lesen / Keahlian daripada Badan Ikhtisas yang diiktiraf di Malaysia yang telah disahkan

  • Dokumen Harta
   1. Salinan Perjanjian Jual Beli
   2. Salinan Surat Tawaran dari pemaju
   3. Salinan Geran Hartanah
 • Anda boleh gunakan kalkulator pinjaman perumahan CBP untuk mengira jumlah pembayaran balik bulanan anda, berdasarkan nilai hartanah impian dan jumlah pinjaman. Apabila anda sudah bersedia untuk memohon, anda boleh lakukan pertanyaan percuma melalui iMoney dan kami akan menghubungi anda. Permohonan pinjaman perumahan melalui iMoney adalah percuma. Jika anda tidak pasti sama ada pinjaman perumahan dari CBP adalah pilihan yang terbaik untuk anda, klik di sini untuk bandingkan pinjaman perumahan yang lain di Malaysia.

 • CBP mempunyai rangkaian cawangan yang besar di Malaysia dan menjadikannya amat mudah untuk melakukan pembayaran semula. Cara-cara berikut boleh digunakan untuk membayar semula pinjaman perumahan CBP.

  • Biro Potongan Angkasa (BPA)
  • Potongan Gaji oleh Majikan (PGM)
  • Arahan Tetap
  • Cek Tertunda/Tertangguh
  • Tunai

Dapatkan tips kewangan mingguan!

*Tips percuma. Batalkan langganan bila-bila masa.
image of two hands holding a package