Kira ansuran bulanan serta merta!

RM

tahun

Kira
Kadar Faedah: 13.45% tahunan
Jumlah Faedah perlu dibayar: RM 269
Bayaran Bulanan: RM 189
Jumlah pinjaman perlu dibayar: RM 2,269

Ciri-ciri Produk

Dalam masa 24 jam

Tempoh Kelulusan

RM 2,000

Jumlah Pinjaman Minimum

RM 150,000

Pinjaman Maksimum

Ciri-ciri Lain Produk

 • Kadar Faedah
  Kadar tetap dari 8.18% – 13.45% setahun
 • Penyatuan Hutang
  Ya
 • Tempoh Pinjaman Minimum
  1 tahun
 • Tempoh Pinjaman Maksimum
  7 tahun
  Mohon