Menjukkan 151 keputusan
Kematian & Hilang Upaya Kekal
60,000
Perbelanjaan Perubatan
3,500
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
1,000,000
Perbelanjaan Perubatan
10,000
Elaun Pengebumian
15,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
750,000
Perbelanjaan Perubatan
9,500
Elaun Pengebumian
15,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
500,000
Perbelanjaan Perubatan
8,500
Elaun Pengebumian
15,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
300,000
Perbelanjaan Perubatan
7,500
Elaun Pengebumian
15,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
200,000
Perbelanjaan Perubatan
6,500
Elaun Pengebumian
15,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
150,000
Perbelanjaan Perubatan
5,500
Elaun Pengebumian
15,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
100,000
Perbelanjaan Perubatan
4,500
Elaun Pengebumian
15,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
50,000
Perbelanjaan Perubatan
3,500
Elaun Pengebumian
15,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
5,000
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
12,500
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
10,000
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
7,500
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
2,000
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
0
Perbelanjaan Perubatan
10,000
Elaun Pengebumian
0
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
3,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
3,500
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
5,500
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
6,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
6,500
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
15,000
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
20,000
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
10,000
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
5,000
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
7,500
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
3,000
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
2,000
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
2000
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
2,000
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
2,000
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
3,000
Elaun Pengebumian
3,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
4,000
Elaun Pengebumian
3,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
6,000
Elaun Pengebumian
3,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
7,000
Elaun Pengebumian
3,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
8,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
9,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
10,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
3,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
4,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
5,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
6,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
7,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
8,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
9,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
10,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
500
Elaun Pengebumian
2,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
1,000
Elaun Pengebumian
2,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
1,500
Elaun Pengebumian
2,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
2,000
Elaun Pengebumian
2,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
2,500
Elaun Pengebumian
2,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
4,500
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
5,500
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
6,500
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
7,500
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
8,500
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
9,500
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
10,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
3,000
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
5,000
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
8,000
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
-
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
12,000
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
200,000
Perbelanjaan Perubatan
5,000
Elaun Pengebumian
3,500
Kematian & Hilang Upaya Kekal
80,000
Perbelanjaan Perubatan
3,000
Elaun Pengebumian
2,500
Kematian & Hilang Upaya Kekal
10,000
Perbelanjaan Perubatan
10,000
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
100,000
Perbelanjaan Perubatan
3,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
400,000
Perbelanjaan Perubatan
7,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
300,000
Perbelanjaan Perubatan
6,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
1,000,000
Perbelanjaan Perubatan
10,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
50,000
Perbelanjaan Perubatan
2,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
25,000
Perbelanjaan Perubatan
1,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
750,000
Perbelanjaan Perubatan
9,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
200,000
Perbelanjaan Perubatan
5,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
150,000
Perbelanjaan Perubatan
4,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
500,000
Perbelanjaan Perubatan
8,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
50,000
Perbelanjaan Perubatan
3,000
Elaun Pengebumian
2,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
200,000
Perbelanjaan Perubatan
6,000
Elaun Pengebumian
2,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
100,000
Perbelanjaan Perubatan
4,000
Elaun Pengebumian
2,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
400,000
Perbelanjaan Perubatan
9,000
Elaun Pengebumian
2,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
250,000
Perbelanjaan Perubatan
7,000
Elaun Pengebumian
2,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
150,000
Perbelanjaan Perubatan
5,000
Elaun Pengebumian
2,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
300,000
Perbelanjaan Perubatan
8,000
Elaun Pengebumian
2,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
750,000
Perbelanjaan Perubatan
10,000
Elaun Pengebumian
2,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
2,000
Elaun Pengebumian
1,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
1,000
Elaun Pengebumian
500
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
-
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
-
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
-
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
-
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
-
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
18,750
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
12,500
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
10,000
Elaun Pengebumian
10,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
9,000
Elaun Pengebumian
10,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
8,000
Elaun Pengebumian
10,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
7,000
Elaun Pengebumian
10,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
6,000
Elaun Pengebumian
10,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
5,000
Elaun Pengebumian
10,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
4,000
Elaun Pengebumian
10,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
7,500
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
5,000.00
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
3,000
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
2,000
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
1,000
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
7,000
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
6,000
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
3,500
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
4,500
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
5,000
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
4000
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
10,000
Elaun Pengebumian
-
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
12,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
10,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
9,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
8,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
7,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
6,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
5,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
3,500
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
RM 10,000
Kematian Akibat Demam Denggi
RM 2,000
Kelayakan Umur
30 hari - 69 tahun
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
7,000
Elaun Pengebumian
10,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
9,000
Elaun Pengebumian
10,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
-
Perbelanjaan Perubatan
6,000
Elaun Pengebumian
10,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
200,000
Perbelanjaan Perubatan
6,000
Elaun Pengebumian
3,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
50,000
Perbelanjaan Perubatan
3,000
Elaun Pengebumian
3,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
100,000
Perbelanjaan Perubatan
4,000
Elaun Pengebumian
3,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
150,000
Perbelanjaan Perubatan
5,000
Elaun Pengebumian
3,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
250,000
Perbelanjaan Perubatan
7,000
Elaun Pengebumian
3,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
300,000
Perbelanjaan Perubatan
8,000
Elaun Pengebumian
3,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
10,000
Perbelanjaan Perubatan
3,000
Elaun Pengebumian
1,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
100,000
Perbelanjaan Perubatan
5,000
Elaun Pengebumian
3,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
300,000
Perbelanjaan Perubatan
9,000
Elaun Pengebumian
3,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
200,000
Perbelanjaan Perubatan
7,000
Elaun Pengebumian
3,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
500,000
Perbelanjaan Perubatan
10,000
Elaun Pengebumian
2,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
50,000
Perbelanjaan Perubatan
3,000
Elaun Pengebumian
3,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
300,000
Perbelanjaan Perubatan
5,000
Elaun Pengebumian
5,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
300,000
Perbelanjaan Perubatan
4,000
Elaun Pengebumian
8,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
100,000
Perbelanjaan Perubatan
2,000
Elaun Pengebumian
4,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
500,000
Perbelanjaan Perubatan
5,000
Elaun Pengebumian
10,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
1,000,000
Perbelanjaan Perubatan
10,000
Elaun Pengebumian
10,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
1,000,000
Perbelanjaan Perubatan
10,000
Elaun Pengebumian
2,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
200,000
Perbelanjaan Perubatan
3,000
Elaun Pengebumian
6,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
2,000,000
Perbelanjaan Perubatan
20,000
Elaun Pengebumian
15,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
75,000
Perbelanjaan Perubatan
1,000
Elaun Pengebumian
2,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
50,000
Perbelanjaan Perubatan
3,000
Elaun Pengebumian
1,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
200,000
Perbelanjaan Perubatan
7,500
Elaun Pengebumian
3,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
100,000
Perbelanjaan Perubatan
5,000
Elaun Pengebumian
2,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
100,000
Perbelanjaan Perubatan
2,000
Elaun Pengebumian
2,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
100,000
Perbelanjaan Perubatan
4,000
Elaun Pengebumian
3,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
200,000
Perbelanjaan Perubatan
3,000
Elaun Pengebumian
3,000
Kematian & Hilang Upaya Kekal
3,000,000
Perbelanjaan Perubatan
30,000
Elaun Pengebumian
20,000

Apa itu Insurans Kemalangan Peribadi?

Polisi Insurans Kemalangan Peribadi (Insurans PA) adalah dasar tahunan yang anda boleh mendaftar untuk memastikan diri anda dan / atau keluarga anda terhadap peristiwa yang tidak disengajakan, seperti kecederaan, kecacatan atau kematian yang disebabkan oleh keadaan tidak sengaja.

Bagaimana Insurans Kemalangan Diri Kerja?

Insurans Kemalangan Peribadi berfungsi seperti kebanyakan polisi insurans lain. Pada asasnya, anda mendaftar untuk polisi Insurans PA dengan skala tertentu manfaat dan skop liputan, dan membayar premium tahunan untuk menikmati faedah dan perlindungan sedemikian. Sekiranya berlaku kemalangan yang menyebabkan kecederaan, kecacatan atau kematian, anda dan / atau keluarga anda diberi pampasan dengan sejumlah wang berdasarkan skala manfaat dan skop liputan seperti yang dinyatakan dalam polisi anda.

Apakah Perlindungan Insurans Kemalangan Diri?

Polisi Insurans Kemalangan Peribadi yang berbeza menawarkan liputan dan skala manfaat yang berbeza. Biasanya, jenis perlindungan standard yang disediakan dalam polisi Insurans PA termasuk: kematian akibat kemalangan, hilang upaya kekal, hilang upaya total atau sebahagian sementara, perbelanjaan perubatan, pembedahan pembetulan, manfaat hospitalisasi dan perbelanjaan pengebumian.

Adakah Terdapat Pengecualian Kepada Perlindungan Insurans Kemalangan Peribadi?

Ya, semua polisi Insurans PA mempunyai pengecualian terhadap liputan mereka, yang mungkin sedikit berbeza dari penanggung insurans kepada penanggung insurans. Secara umumnya, pengecualian termasuk kecederaan, kecacatan dan kematian yang disebabkan oleh perang, bunuh diri, kecacatan fizikal atau mental yang sedia ada, kecederaan diri sendiri, melahirkan anak, keguguran, pembunuhan atau penyerangan, sukan berbahaya dan penyakit berkaitan HIV dan AIDS.

Di samping itu, polisi Insurans PA tertentu juga mungkin tidak termasuk liputan untuk orang dalam profesion yang dianggap "berisiko tinggi", seperti juruterbang, pemandu lumba, pegawai penguatkuasa undang-undang, pemandu, penguji pesawat udara, pelaut dan profesional sukan.

Untuk ketenangan fikiran, anda dinasihatkan untuk membaca dan memahami senarai penuh pengecualian apabila anda mendaftar untuk Insurans Kemalangan Diri

Bagaimana anda mendapat pampasan dalam kejadian kemalangan?

Untuk mendapatkan pampasan sekiranya berlaku kecederaan atau kecacatan, anda mesti mengemukakan tuntutan kepada syarikat insurans anda mengikut cara dan tempoh masa seperti yang ditunjukkan dalam polisi Insurans PA anda. Anda biasanya perlu mengemukakan dokumen seperti laporan perubatan dan resit pembayaran untuk menyokong tuntutan tersebut.

Untuk mendapatkan pampasan sekiranya berlaku kematian, penama yang dinyatakan dalam polisi Insurans PA mesti mengemukakan tuntutan dengan dokumen sokongan yang diperlukan, seperti sijil kematian. Sekiranya tiada penerima telah dinamakan, tanggungan si mati boleh membuat tuntutan itu, walaupun mereka mungkin diminta untuk membuktikan kebergantungan.

Cara Pilih Dasar Insurans Kemalangan Peribadi Yang Betul Untuk Anda

Sebab orang yang berlainan mempunyai keperluan yang berbeza dari dasar Insurans PA mereka, anda harus selalu membuat perbandingan yang diperlukan sebelum mendaftar untuk satu. Salah satu cara untuk membandingkan adalah melihat skala manfaat, yang merujuk kepada jumlah pampasan yang dibayar kepada anda atau keluarga anda dalam keadaan yang berbeza. Cara lain ialah membandingkan skop liputan, yang merujuk kepada pelbagai item yang anda dilindungi, serta, pengecualian di bawah polisi Insurans PA.

Untuk mencari dasar Insurans PA yang terbaik, sila rujuk jadual di atas untuk membandingkan skala manfaat yang sedia ada untuk Insurans PA yang ditawarkan oleh syarikat insurans utama di Malaysia. Anda boleh menukar antara dasar Takaful dan dasar konvensional dengan mengklik pada 'Insurans Kemalangan Diri (Takaful)' dan 'Insurans Kemalangan Diri (Konvensional)'. Untuk menyemak keistimewaan dan manfaat tambahan dasar tertentu, klik pada 'Butiran lanjut'.

Jika anda ingin diarahkan ke halaman produk dasar Insurans PA tertentu di laman utama syarikat insurans, pilih 'Lagi Maklumat'.