Ciri-Ciri Utama

Barang runcit

4.8/10
 • 1x Mata CARz untuk setiap RM1 yang dibelanjakan

Beli-Belah

4.8/10
 • 1x Mata CARz untuk setiap RM1 yang dibelanjakan

Hiburan

4.8/10
 • 1x Mata CARz untuk setiap RM1 yang dibelanjakan

Restoran

4.8/10
 • 1x Mata CARz untuk setiap RM1 yang dibelanjakan

Ciri-Ciri Lain

 • Pelan Perlindungan -AmProtector Insurance coverage of RM50,000 sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya kekal

 • Pindahan Baki

  • Nilai pemindahan minimum: RM1,000 (6 bulan); RM5,000 (12 dan 24 bulan)
  • Tempoh Bayaran Balik & Kadar Faedah:
   - 6 bulan: 3% setahun
 • Pelan Ansuran
  • Pelan Pembayaran Mudah (EPP) dengan 0% faedah selama 12 bulan untuk pembaharuan cukai jalan dan insuran AmGeneral
  • Pelan Pembayaran Mudah (EPP) dengan 0% faedah di semua kedai yang mengambil bahagian
Yuran tahunan Dikecualikan seumur hidup
Pendapatan bulanan minimum RM2,000
Umur minimum pemegang prinsipal 21 tahun dan ke atas
Umur minimum pemegang tambahan 18 tahun dan ke atas
Yuran untuk pemegang tambahan Percuma untuk 3 kad pertama
Caj pembiayaan
 • 15% setahun – bayaran tepat pada masanya untuk 12 bulan
 • 17% setahun – bayaran tepat pada masanya untuk sekurang-kurangnya 10 bulan daripada 12 bulan
 • 18% setahun – jika syarat-syarat di atas tidak dipenuhi
Cukai Perkhidmatan Kerajaan RM50 (pemegang prinsipal); RM25 (pemegang tambahan)
Syarat pengecualian Cukai Perkhidmatan Kerajaan Tiada
Caj bayaran lewat RM10 atau 1% dari baki tertunggak (mana-mana yang lebih tinggi), caj maksimum sehingga RM100
Jumlah pendahuluan tunai Sehingga 100% had kredit
Caj pendahuluan tunai RM15 atau 5% dari jumlah pendahuluan tunai (mana-mana yang lebih tinggi)
Caj faedah pendahuluan tunai 18% setahun ke atas jumlah pendahuluan tunai
Had rebat tunai RM50 sebulan (bayaran balik bulanan separa); RM20 sebulan (bayaran balik bulanan penuh)
Tempoh tamat mata ganjaran Tiada

Get the best financial deals in Malaysia

Want to keep up with the latest news on savings, loans and investments?
Sign up for iMoney’s newsletter now!

Sebagaimana Dipaparkan Di