Kadar faedah
2.20%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 100
Kadar faedah
3.08%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 1
Kadar faedah
2.05%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 100
Kadar faedah
3.18%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 100
Kadar faedah
2.80%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 1,000
Kadar faedah
0.25%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 20
Kadar faedah
1.00%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 10,000
Kadar faedah
0.50%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 5,000
Kadar faedah
0.25%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 1,500
Kadar faedah
1.00%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 100
Kadar faedah
0.28%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 20
Kadar faedah
1.00%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 250
Kadar faedah
0.60%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 100
Kadar faedah
2.01%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 200
Kadar faedah
3.17%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 500
Kadar faedah
1.00%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 20
Kadar faedah
1.01%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 0
Kadar faedah
0.60%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 20
Kadar faedah
1.00%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 500
Kadar faedah
2.95%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 1
Kadar faedah
0.55%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 0
Kadar faedah
1.00%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 250
Kadar faedah
0.70%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 500
Kadar faedah
0.70%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 0
Kadar faedah
1.26%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 2,000
Kadar faedah
1.76%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 1,000
Kadar faedah
2.97%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 0
Kadar faedah
2.97%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 250
Kadar faedah
1.30%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 20
Kadar faedah
2.20%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 250
Kadar faedah
2.22%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 250
Kadar faedah
1.76%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 1,000
Kadar faedah
0.40%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 250
Kadar faedah
2.70%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 1,000
Kadar faedah
3.05%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 0
Kadar faedah
1.75%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 20
Kadar faedah
3.05%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 0
Kadar faedah
2.00%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 50
Kadar faedah
1.50%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 20
Kadar faedah
0.25%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 20
Kadar faedah
0.25%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 20
Kadar faedah
0.40%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 20
Kadar faedah
1.40%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 0
Kadar faedah
2.15%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 10,000
Kadar faedah
2.80%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 0
Kadar faedah
1.00%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 0
Kadar faedah
2.80%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 0
Kadar faedah
0.40%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 20
Kadar faedah
1.00%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 20
Kadar faedah
0.45%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 20
Kadar faedah
0.80%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 250
Kadar faedah
0.60%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 1,000
Kadar faedah
0.00%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 0
Kadar faedah
1.00%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 250
Kadar faedah
0.90%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 500
Kadar faedah
0.94%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 250
Kadar faedah
0.75%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 20
Kadar faedah
1.06%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 0
Kadar faedah
0.85%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 500
Kadar faedah
0.95%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 20
Kadar faedah
0.95%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 10
Kadar faedah
2.50%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 0
Kadar faedah
2.00%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 0
Kadar faedah
3.00%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 10
Kadar faedah
3.00%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 10
Kadar faedah
0.75%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 10
Kadar faedah
0.75%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 20
Kadar faedah
2.00%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 10
Kadar faedah
2.00%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 250
Kadar faedah
1.05%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 0
Kadar faedah
0.00%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 0
Kadar faedah
0.20%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 50
Kadar faedah
0.20%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 50
Kadar faedah
1.20%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 20
Kadar faedah
1.00%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 200
Kadar faedah
2.95%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 1
Kadar faedah
0.20%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 50
Kadar faedah
0.25%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 50
Kadar faedah
1.00%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 20
Kadar faedah
1.75%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 250
Kadar faedah
1.50%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 0
Kadar faedah
1.00%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 250
Kadar faedah
1.00%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 20
Kadar faedah
1.00%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 20
Kadar faedah
1.00%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 250
Kadar faedah
1.75%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 250
Kadar faedah
1.20%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 1,000
Kadar faedah
1.40%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 50
Kadar faedah
2.65%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 100
Kadar faedah
2.40%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 1
Kadar faedah
2.80%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 0
Kadar faedah
2.60%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 0
Kadar faedah
0.55%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 20
Kadar faedah
3.05%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 1
Kadar faedah
1.00%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 5,000
Kadar faedah
1.00%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 2,000
Kadar faedah
0.05%
12 bulan
Feature toggle shows if active
Deposit Minima
RM 500