Banding dan Dapatkan Pinjaman Peribadi Islamik Terbaik di Malaysia

Berikut adalah senarai pinjaman peribadi Islamik yang ditawarkan oleh pelbagai bank Islamik di Malaysia. Klik pada pinjaman pilihan anda untuk mengetahui lebih banyak tentang ciri-ciri dan faedahnya. Selepas anda membuat pilihan anda, klik "Mohon Sekarang" dan mulakan proses permohonan.

Dikemaskini pada: 28 November 2013

Berapa jumlah wang yang hendak pinjam?

RM

Tempoh Pinjaman?

tahun bulan

Untuk mendapat maklum balas yang lebih tepat, sila beritahu kami sedikit tentang diri anda:

Umur?

tahun

Pendapatan bulanan?

RM

Adakah anda kakitangan kerajaan?

Nama Bank & Produk Profit Rate (% per year) Minimum Income (monthly) Maximum Loan Term Total Profit Paid over Financing Period Monthly Instalment
Bank Islam Pembiayaan Peribadi-i (Bukan Pakej) Info lanjut 0.01% Effective profit rate: RM3,000 10 years n.a.

Ciri - ciri dan Kelebihan

 • Penjamin: Tidak diperlukan (melainkan jika jumlah pinjaman lebih daripada RM30,000)
 • Cagaran: Tidak diperlukan

Yuran

 • Caj Pemprosesan: Tiada
 • Caj Pampasan: 1% p.a. pada jumlah yang anda berhutang
 • Yuran Penyelesaian Awal: Tiada
 • Duti Setem: 0.4% daripada jumlah pinjaman
 • Yuran Wakalah: RM50
 • Insurans / Takaful wajib untuk dibeli

Cetakan Halus

 • Hanya disediakan untuk kakitangan kerajaan dan syarikat yang berkaitan
 • Penjamin diperlukan untuk jumlah pinjaman lebih daripada RM30,000
Bank Islam Pembiayaan Peribadi-i (Pakej) Info lanjut 0.01% Effective profit rate: RM2,000 10 years n.a.

Ciri - ciri dan Kelebihan

 • Penjamin: Tidak diperlukan
 • Cagaran: Tidak diperlukan
 • Kadar tetap dari 3.25% disediakan

Yuran

 • Caj Pemprosesan: Tiada
 • Caj Pampasan: 1% p.a. pada jumlah yang anda berhutang
 • Yuran Penyelesaian Awal: Tiada
 • Duti Setem: 0.4% daripada jumlah pinjaman
 • Yuran Wakalah: RM50
 • Insurans / Takaful wajib untuk dibeli

Cetakan Halus

 • Untuk tempoh pinjaman 11 tahun dan ke atas, pendapatan tetap minima ialah RM2,500 sebulan
 • Hanya disediakan untuk kakitangan kerajaan dan syarikat yang berkaitan
Maybank Islamic Pembiayaan Peribadi-i Info lanjut 0.01% Effective profit rate: RM2,500 6 years n.a.

Ciri - ciri dan Kelebihan

 • Penjamin: Tidak Diperlukan
 • Cagaran: Tidak Diperlukan

Yuran

 • Caj Pemprosesan: Tiada
 • Caj Pampasan: 1% setahun pada jumlah yang anda berhutang
 • Yuran Penyelesaian Awal: Tiada
 • Duti setem: tiada

Cetakan Halus

HSBC Amanah Anytime Money Personal Financing-i Info lanjut 10.50% Effective profit rate: RM2,000 5 years n.a.

Ciri - ciri dan Kelebihan

 • Cagaran: Tidak Diperlukan
 • Penjamin: Tidak Diperlukan

Yuran

 • Tiada caj pemprosesan
 • Caj pampasan: 1% setahun pada jumlah yang anda berhutang
 • Duti setem: Tiada
 • Yuran Penyelesaian Awal:Tiada jika anda memberi 1 bulan notis bertulis

Cetakan Halus

Alliance Islamic Bank Pembiayaan Peribadi-i CashVantage Info lanjut 10.38% Effective profit rate: RM2,000 7 years RM126.58

Ciri - ciri dan Kelebihan

 • Penjamin: Tidak Diperlukan
 • Cagaran: Tidak Diperlukan
 • Perlindungan Insurans diberi

Yuran

 • Caj Pemprosesan: Tiada
 • Caj pampasan: 1% setahun daripada jumlah hutang
 • Yuran Penyelesaian Awal: Kadar keuntungan sehingga 3 bulan (kecuali notis bertulis 3 bulan diberi)
 • Duti setem: 0.55% daripada jumlah pinjaman

Cetakan Halus

Hong Leong Islamic Pembiayaan Peribadi-i Info lanjut 12.00% Effective profit rate: RM2,000 5 years RM133.33

Ciri - ciri dan Kelebihan

 • Penjamin: Tidak Diperlukan
 • Cagaran: Tidak Diperlukan
 • Perlindungan Insurans diberi
 • 20% pemulangan wang untuk caj faedah selepas 6 bulan pembayaran awal

Yuran

 • Caj pemprosesan: Tiada
 • Caj pampasan: 1% setahun pada jumlah yang anda berhutang
 • Yuran Penyelesaian Awal: Kadar keuntungan sehingga 3 bulan (kecuali notis bertulis 3 bulan diberi)
 • Duti setem: 0.4% daripada jumlah pinjaman

Cetakan Halus

 • Bagi tempoh pinjaman melebihi 1 tahun, pemulangan wang tidak di dibenarkan untuk pinjaman 6 bulan terakhir. Bagi pinjaman
 • Bagi pinjaman 1 tahun, pemulangan wang tidak dibenarkan untuk 2 bulan yang terakhir
RHB Islamic Bank Pembiayaan Peribadi-i Info lanjut 6.30% Effective profit rate: RM1,500 7 years RM135.50

Ciri - ciri dan Kelebihan

 • Penjamin: Tidak Diperlukan
 • Cagaran: Tidak Diperlukan

Yuran

 • Caj Pemprosesan: Tiada
 • Caj pampasan: 1% setahun pada jumlah yang anda berhutang
 • Yuran Penyelesaian Awal: Tiada
 • Duti setem: RM10
 • Yuran Brokers: RM50 bagi setiap permohonan

Cetakan Halus

CIMB Islamic Pembiayaan-i Cash Plus Info lanjut 6.88% Effective profit rate: RM2,000 5 years RM139.08

Ciri - ciri dan Kelebihan

 • Penjamin: Tidak Diperlukan
 • Cagaran: Tidak Diperlukan
 • Perlindungan Insurans diberi

Yuran

 • Caj pemprosesan: RM10
 • Caj pampasan: 1% setahun pada jumlah yang anda berhutang
 • Yuran Penyelesaian Awal: Kadar keuntungan sehingga 3 bulan jika pinjaman dibayar balik dalam masa 1 tahun
 • Duti setem: 0.4% daripada jumlah pinjaman

Cetakan Halus

Tentang Pinjaman Peribadi Islamik
Tip Pinjaman Peribadi

Pengenalan asas Pinjaman Peribadi Islamik

Pinjaman peribadi Islamik (biasanya dirujuk sebagai Pembiayaan Peribadi-i) adalah produk perbankan yang mematuhi rukun Syariah dan memberi seseorang individu akses kepada sejumlah dana yang boleh dipinjam dari pihak bank Islamik tanpa menggunakan aset sebagai cagaran. Sejumlah majoriti produk pembiayaan peribadi adalah produk tidak bercagar dan adalah tidak seperti pinjaman perumahan di mana rumah yang dibeli akan bertindak sebagai cagaran bagi bank. Kerana produk ini tidak memerlukan sebarang aset sebagai cagaran, kadar keuntungan yang dikenakan ke atas pembiayaan peribadi Islamik adalah lebih tinggi daripada pembiayaan perumahan Islamik.

Pinjaman peribadi Islamik ditawarkan berdasarkan prinsip-prinsip rukun Syariah, terutamanya yang melarang pembayaran atau penerimaan faedah (riba) serta urusan perniagaan yang melibatkan barangan dan perkhidmatan yang dianggap berdosa (haram).

Pinjaman peribadi konvensional berbanding pinjaman peribadi Islamik

Walaupun pinjaman peribadi Islamik dan pinjaman peribadi konvensional berfungsi berlandaskan prinsip-prinsip perbankan yang berbeza (iaitu satu mematuhi rukun Syariah, manakala yang satu lagi tidak), namum kedua-duanya mempunyai hasil yang sama. Dari perspektif warga awam, kedua-dua jenis pinjaman peribadi ini adalah sama dalam bahawa peminjam diberi akses kepada jumlah wang yang tetap dan sebagai balasan bersetuju untuk membayar sejumlah pembayaran balik bulanan sehingga dana yang dipinjam serta mana-mana faedah yang terlibat dibayar sepenuhnya.

Fungsi pinjaman peribadi Islamik

Dengan pinjaman peribadi Islamik anda tidak boleh dikenakan faedah secara konvensional. Di Malaysia, pinjaman peribadi Islamik biasanya mengamalkan prinsip Bai 'Al-Inah atau Perjanjian Jual Dan Beli Semula untuk memastikan transaksi tersebut sah di sisi rukun Syariah.

Dalam perjanjian tipikal Bai’ Al-Inah, anda (sebagai peminjam) dianggap sebagai menjual aset kepada bank (pemberi pinjaman) secara tunai. Bank itu kemudian dengan segera menjual semula aset tersebut kepada anda pada harga yang lebih tinggi dengan bayaran tertangguh. Anda akan mendapat sejumlah bersedia wang daripada urus niaga tersebut serta hutang yang bakal anda pikul untuk membayar balik pinjaman kepada bank dalam tempoh masa yang dipersetujui. Walau bagaimanapun pinjaman peribadi Islamik adalah sama dengan pinjaman peribadi konvensional, hanya yang pertama tidak melibatkan sebarang faedah.

Cara-cara mendaftar untuk pinjaman peribadi Islamik di Malaysia

Anda mendaftar untuk pinjaman peribadi Islamik dengan menandatangani perjanjian bersama pemberi pinjaman berdasarkan jumlah pinjaman, kadar keuntungan (iaitu seperti kadar faedah dalam pinjaman peribadi konvensional), tempoh bayaran balik serta mana-mana terma lain dan syarat-syarat yang dipersetujui antara anda dan pemberi pinjaman.

Di Malaysia, jumlah pinjaman untuk pinjaman peribadi Islamik boleh mencapai dari RM1,000 hingga RM200,000 atau lebih, manakala tempoh pembayaran balik boleh bermula dari enam bulan hingga 10 tahun, bergantung kepada beberapa faktor seperti umur peminjam dan pendapatan, serta dasar-dasar operasi pemberi pinjaman.

Bolehkah warga bukan Islam mendaftar untuk pinjaman perumahan Islamik?

Semua peminjam yang layak, tanpa mengira agama boleh mendaftar untuk pinjaman perumahan Islamik.

Menggunakan kalkulator pinjaman untuk mencari pinjaman peribadi Islamik yang terbaik

Sama seperti pinjaman peribadi konvensional, pinjaman peribadi Islamik kini datang dalam pelbagai pakej dengan kadar dan syarat-syarat yang berbeza dari satu pemberi pinjaman kepada pemberi pinjaman yang lain. Untuk mendapatkan kadar yang terbaik, anda harus mempertimbangkan dan membandingkan semua pakej yang terdapat di pasaran. Ini boleh dilakukan dengan mudah menggunakan kalkulator atas talian iMoney ini.

Untuk bermula, hanya masukkan jumlah pinjaman peribadi pilihan anda dan tempoh pinjaman di bahagian atas halaman ini dan kalkulator dalam talian dengan serta-mertanya akan menjana senarai semua pakej pinjaman peribadi Islamik yang sesuai buat keperluan anda, bermula dengan kadar faedah yang terbaik terbaik. Untuk mendaftar menggukan talian pinjaman peribadi Islamik, klik pada butang "Mohon Sekarang". Perkhidmatan aplikasi dalam talian kami adalah PERCUMA dan terbuka kepada semua orang awam.

Kadar keuntungan & istilah queency yang lain

Kadar keuntungan: Ini adalah sama seperti kadar faedah dalam produk perbankan konvensional.

Cagaran: Ini adalah satu aset yang dijanjikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Sekiranya pinjaman tidak dibayar balik, peminjam akan mengalami risiko kehilangan aset kepada pemberi pinjaman. Di Malaysia, kebanyakan Pinjaman Peribadi Islamik tidak memerlukan cagaran.

Penjamin: Penjamin adalah orang yang bersetuju untuk membayar balik pinjaman bagi pihak peminjam jika beliau memungkiri perjanjian pinjaman tersebut. Di Malaysia, kebanyakkan pinjaman peribadi Islamik tidak memerlukan penjamin.

Yuran penyelesaian awal: Ini adalah yuran yang perlu dibayar oleh peminjam sekiranya dia memutuskan untuk membayar balik jumlah penuh pinjaman sebelum tamat tempoh pembayaran balik yang dipersetujui. Di Malaysia, bayaran penyelesaian awal biasanya tidak wujud yang dikenakan ke atas pinjaman peribadi Islamik selagi notis yang mencukupi diberikan. Malah, pemberi pinjaman juga boleh memberikan rebat (ibra') kepada peminjam bagi penyelesaian awal.

Caj bayaran lewat: Ini adalah pampasan (dikenali sebagai ta'widh) yang harus dibayar oleh peminjam jika dia gagal untuk membayar ansuran pinjaman pada masa yang telah ditetapkan. Secara umumnya, pampasan bagi pinjaman peribadi Islamik yang biasa adalah 1% setahun daripada jumlah yang tertunggak dan dikira dari tarikh pembayaran sehingga tarikh penyelesaian.

Tempoh pembiayaan: Ini merujuk kepada tempoh pinjaman. Jika pinjaman mempunyai tempoh 10 tahun, ini bermakna peminjam boleh mengambil masa sehingga 10 tahun untuk membayar pinjamanya dengan sepenuhnya.

Ada soalan tentang pinjaman peribadi? Tanya di kotak komen di bawah.