Apply for any OCBC card and get a 20 inches OCBC Cabin Luggage Bag and RM50 Rebate

{{ (creditCards | filter:filterCondition).length }} kad kredit daripada jumlah {{ (creditCards).length }} kad kredit.

Kad Kredit
Rating
Kadar Faedah
Pemindahan Baki
Yuran Tahunan
Pohon
{{creditCard.imageAlt}}
{{ creditCard.productName }}

{{ creditCard.bestTitle }} {{creditCard.productSummary}}

{{ creditCard.getRating }}

{{ getTotalScore(creditCard) }}

{{ creditCard.interestRate }}%
{{ creditCard.balanceTransfer }}%
{{ creditCard.balanceTransferTerm }}
{{ creditCard.getAnnualFee() }}
Pohon
Cari kad yang terbaik untuk anda
1. Perbelanjaan terbesar anda:
2. Gaji Bulanan
3. Ciri-Ciri Kad Lain
4. Pilih Bank
Kongsi laman ini dengan kawan anda!
Ulasan daripada pengguna iMoney

Excellent, it is useful, straight forward and very informative. Save me a lot of time. - Dahaman Ishak

Before you proceed..

Check out our recommended cards this month!

Unlimited CashbackOCBC Titanium Card

Unlimited cashback every time you spend

 • 1% cashback on everything with no monthly cap
 • No monthly cap on cashback rebates
Learn More

Best Dining CardHSBC Amanah MPower Platinum-i

8% cashback on weekend
dining

 • Discounts at over 90 restaurants
 • 8% groceries cashback at Tesco, Giant and AEON BIG
Learn More

Apakah Itu Kad Kredit?

Kad kredit adalah kad pembayaran yang dikeluarkan oleh sebuah institusi kewangan (iaitu pengeluar kad) yang membolehkan pemegang kad untuk membeli barangan serta perkhidmatan secara kredit.

Kegunaan Kad Kredit

Kad kredit berfungsi seperti pinjaman peribadi. Apabila anda membuat pembayaran menggunakan kad kredit, anda sebenarnya telah "meminjam" wang daripada pengeluar kad anda. Pada akhir setiap bulan, anda dijangka untuk membayar balik jumlah yang telah "dipinjamkan" kepada and. Kegagalan untuk berbuat demikian akan menyebabkan anda dikenakan faedah ke atas jumlah yang belum dibayar.

Kategori Kad Kredit Yang Berbeza Di Malaysia

Terdapat pelbagai jenis kad kredit yang masing-masing mempunyai keistimewaan dan fungsinya yang berbeza. Berikut adalah kategori utama kad kredit di Malaysia yang boleh anda pertimbangkan:

 • Mata Ganjaran: Kad ini memberi anda mata ganjaran ke atas pembelian yang dibuat menggunakan kad kredit anda. Mata ganjaran ini boleh ditebus dengan hadiah, baucar serta barangan lain seperti yang ditunjukkan di dalam katalog ganjaran penerbit kad.
 • Pulangan Tunai: Kad ini memberikan anda rebat tunai setiap kali anda menggunakan kad kredit anda untuk membuat pembayaran di kedai-kedai yang ditetapkan.
 • Kadar faedah rendah: Kad ini menawarkan kadar faedah yang lebih rendah berbanding dengan kad kredit konvensional.
 • Mata Ganjaran Perjalanan: Kad ini memberikan anda mata ganjaran perjalanan untuk pembelian terpilih. Mata ganjaran ini boleh ditebus untuk keistimewaan yang berkaitan dengan perjalanan, seperti tiket penerbangan dan naik taraf tempat duduk dengan syarikat penerbangan yang terlibat.
 • Petrol: Kad ini menawarkan manfaat petrol yang berkaitan, seperti rebat tunai atau mata ganjaran tambahan ke atas bahan api dan perbelanjaan di stesen minyak.
 • Premium: Kad ini menawarkan keistimewaan yang memberi tumpuan kepada produk yang berharga tinggi dan perkhidmatan mewah, seperti golf, restoran terpilih dan kelab eksklusif.
 • Kad Kredit Islamik: Kad-kad yang mematuhi undang-undang Syariah

Kadar Faedah Kad Kredit Di Malaysia

Pengeluar kad mengamalkan sistem berperingkat terhadap kadar faedah bagi kad kredit mereka. Secara umumnya, anda akan dikenakan kadar faedah yang lebih tinggi jika anda mempunyai sejarah pembayaran balik yang tidak konsisten, dan kadar faedah yang lebih rendah jika anda mempunyai sejarah pembayaran balik yang tepat pada masanya. Di Malaysia, kadar faedah yang biasanya dikenakan adalah sebanyak 13.5 - 17.5% setahun. Sesetengah pengeluar kad juga mungkin mengenakan kadar faedah yang lebih tinggi atau lebih rendah bergantung kepada polisi-polisi pengoperasian mereka.

Pembayaran Balik Minimum Bulanan Untuk Kad Kredit Di Malaysia

Di Malaysia, pemegang kad pada kebiasaannya diwajibkan untuk membuat bayaran minimum sebanyak 5% ke atas bil-bil kad kredit (atau minimum RM50) pada tarikh yang ditetapkan setiap bulan. Kegagalan berbuat demikian boleh mengakibatkan penalti yang bersamaan dengan 1% daripada jumlah yang belum dibayar pada bil kad kredit anda (atau minimum RM10).

Had Kredit Untuk Kad Kredit Di Malaysia

Di Malaysia, mana-mana individu dengan pendapatan sebanyak RM36,000 setahun atau kebawah akan dikenakan had kredit maksima sebanyak dua kali ganda daripada pendapatan bulanan beliau. Sebagai contoh: jika pendapatan bulanan anda adalah RM2,000, had kredit maksimum anda adalah 2 × RM2,000 = RM4,000. Had kredit untuk mereka yang berpendapatan melebihi RM36,000 akan ditetapkan oleh pengeluar kad.

Apakah Jumlah Kad Kredit Yang Boleh Anda Miliki Di Malaysia

Di Malaysia, anda layak memiliki seberapa banyak kad kredit yang anda perlu, namum hanya daripada dua (2) pengeluar kad sahaja dengan pendapatan tahunan anda sebanyak RM36,000 dan kebawah. Had pada bilangan kad kredit dan pengeluar kad tidak wujud jika pendapatan tahunan anda melebihi RM36,000. Walau bagaimanapun sila ambil perhatian terhadap cukai perkhidmatan sebanyak RM50 yang dikenakan setiap tahun bagi setiap kad utama anda, manakala cukai perkhidmatan sebanyak RM25 setahun dikenakan untuk setiap kad tambahan anda.

Proses Dan Dokumen Yang Diperlukan Untuk Permohonan Kad Kredit

Anda boleh memohon untuk kad kredit melalui Internet secara PERCUMA dengan menggunakan kalkulator atas talian iMoney. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk permohonan berbeza mengikut pengeluar kad, tetapi biasanya termasuk:

Bagi pekerja:
Satu salinan MyKad anda (bahagian depan & belakang), slip gaji untuk tiga bulan terkini + penyata bank untuk tiga bulan terkini ATAU penyata KWSP untuk tiga bulan terkini.
Bagi yang bekerja sendiri:
Satu salinan MyKad anda (bahagian depan & belakang) dan Borang B / BE terkini yang diperakui oleh pihak LHDN.

Ingin tanya tentang kad kredit? Tinggalkan pertanyaan anda di bawah.

What Is A Credit Card?

A credit card is a payment card issued by a financial entity (i.e. the card issuer), which allows a card holder to purchase goods and services on credit.

How Do Credit Cards Work?

Credit cards work similarly to personal loans. When you make a payment using a credit card, you are essentially “borrowing” money from the card issuer. By the end of each month, you are expected to repay the amount you’ve “borrowed”. Failure to do so would see you being charged an interest on your unpaid amount.

Different Categories Of Credit Cards Available In Malaysia

There are various types of credit cards, each with differing privileges and functions. In Malaysia, these are the major categories of credit cards you can consider:

Reward points: These cards give you reward points for purchases made using your credit card. Reward points are redeemable for gifts, vouchers and other goodies as indicated in the issuer’s reward catalogue.

Cashback: These cards give you rebates in cold, hard cash every time you use your credit card to make a payment at designated outlets.

Low interest: These cards offer lower interest rates compared to conventional credit cards.

Travel miles: These cards give you mile points for selected purchases. Mile points are redeemable for travel-related privileges, such as air tickets and seats upgrades with participating airlines.

Petrol: These cards offer petrol-related benefits, such as cash rebates or extra reward points on fuel and spending at petrol kiosks. Premium: These cards offer privileges that focus on higher-end products and services, such as golfing, fine-dining and exclusive clubs. Islamic credit cards: cards compliant to the Islamic law of Shariah

Credit Card Interest Rates In Malaysia

Card issuers adopt a tiered system when it comes to the interest rates for credit cards. Generally, you will be charged a higher interest rate should you display a history of inconsistent repayments, and a lower interest rate should you display a history of prompt repayments. In Malaysia, interest rates commonly come in a range of 13.5 – 17.5% p.a. Some card issuers may also have higher or lower interest rates depending on their operating policies.

Minimum Monthly Repayments Of Credit Cards In Malaysia

In Malaysia, card holders are generally required to make a minimum payment of 5% of the credit card bills (or a minimum of RM50) on a stipulated due date every month. Failure to do so may result in a penalty that is equivalent to 1% of the unpaid amount on your credit card bills (or a minimum of RM10).

Credit Limits Of Credit Cards In Malaysia

In Malaysia, any individual with income of RM36,000 or less in a year is restricted to a maximum credit limit of twice of his or her monthly income. For example: if your monthly income is RM2,000, your credit limit would be a maximum of 2 × RM2,000 = RM4,000. Credit limits for those earning above RM36,000 are determined by the card issuers.

Process And Documentations Needed To Apply For A Credit Card

You can apply for a credit card over the Internet for FREE using iMoney’s online calculator. The documents needed for application differ from card issuer to card issuer, but commonly include:

For employees:

A copy of your MyKad (both sides), latest three-month payslips + latest three-month bank statements OR latest three-month EPF statements.

For self-employed:

A copy of your MyKad (both sides) and latest Borang B/BE with LHDN acknowledgement.

Sebagaimana Dipaparkan Di